นายกฯ ยันรัฐบาลมุ่งมั่นแก้วิกฤตพลังงาน

2022-07-05 17:18:26

นายกฯ ยันรัฐบาลมุ่งมั่นแก้วิกฤตพลังงาน

Advertisement

นายกฯ ยันรัฐบาลมุ่งมั่นแก้วิกฤตพลังงาน เชื่อประเทศไทยจะไม่ประสบกับปัญหาขาดแคลนพลังงานและอาหาร

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ครม. ถึงสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นภายในประเทศว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งนี้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกัน โดยรัฐบาลได้บริหารจัดการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานของโลก ซึ่งรัฐบาลมีแผนยุทธศาสตร์พร้อมรองรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหา ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะไม่ประสบกับปัญหาวิกฤตการณ์การขาดแคลนพลังงานและอาหาร นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจขึ้นเพื่อเข้ามาบริหารสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เร่งรัดจัดการมาตรการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุด

นายกรัฐมนตรียืนยันว่า รัฐบาลยินดีรับฟังปัญหา ในขณะที่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการตามหลักกฎหมายและหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง บางโครงการได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่บางโครงการอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการซึ่งอาจจะมีความล่าช้าบ้าง แต่ได้เร่งรัดให้ดำเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ทั้งนี้ รัฐบาลมีการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ เพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องเหมาะสมกับกับสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังได้กำชับเรื่องการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ โดยจะต้องเร่งส่งเสริมสนับสนุนด้านการส่งออกของสินค้าภาคการเกษตรของไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย