"นพดล"ชี้คำนวณ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ต้องหาร 100

2022-07-04 22:11:11

"นพดล"ชี้คำนวณ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ต้องหาร 100

Advertisement

"นพดล"ชี้คำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งครั้งหน้าตาม รธน.ที่แก้ไขต้องหารด้วย 100

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.65 นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว.ต่างประเทศ กล่าวถึงแนวคิดการพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในประเด็นการคำนวณจำนวนที่นั่ง ส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่มีผู้เสนอให้หารด้วย 500 แทนการหารด้วย 100 นั้น ตนเห็นว่าความเห็นว่าควรหารด้วย 500 นั้นไม่ถึงกับไร้เหตุผล และเป็นการดีที่ได้แลกเปลี่ยนกัน ส่วนที่ประชุมรัฐสภาจะโหวตอย่างไรก็รอติดตาม อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ใช้บัตร 2 ใบในการเลือกตั้ง และคำนวณที่นั่ง ส.ส. แตกต่างจากเดิมที่เรียกว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสม มาเป็นระบบสัดส่วนที่เคยใช้ในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี 40 และ ปี 50 โดย ส.ส.มีที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 400 คนและจากบัญชีรายชื่อ 100 คน มีที่มาชัดเจนแยกจากกัน คำนวณแยกกัน ตนอ่านรัฐธรรมนูญที่แก้ไขใหม่แล้วยังไม่เห็นว่าจะกลับไปคำนวณ ส.ส. พึงมีหารด้วย 500 เช่นที่เคยกระทำในระบบจัดสรรปันส่วนผสมได้อย่างไร ในเมื่อระบบจัดสรรปันส่วนผสมถูกแทนที่โดยระบบสัดส่วนไปแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คือระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมถูกยกเลิกไปแล้ว การหารด้วย 500 ไม่น่าจะทำได้แล้วโดยหลัก กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะมีเนื้อหาขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้ เนื้อหามาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญเขียนวิธีการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อจำนวน 100 คนไว้ขัดเจน ไม่มีการไปคำนวณ ส.ส.พึงมี 500 คนเช่นในอดีต ดังนั้นต้องคำนวณตามนั้น มาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญระบุวิธีการคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อไว้ชัดเจนแล้ว ไม่เปิดช่องให้ไปกำหนดวิธีคำนวณตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้ แม้ว่าวรรค 2 ของมาตรา 91 จะเปิดช่องให้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญสามารถระบุเรื่องอื่นๆได้ แต่เป็นเรื่องที่มาตรา 91 กำหนดเรื่องไว้ ซึ่งไม่รวมเรื่องการคำนวณที่นั่ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ  เป็นการดีที่มีความเห็นหลากหลายในเรื่องนี้ และฝ่ายต่างๆมีเหตุผลของตนเอง ตนเห็นว่าถ้าจะกลับไปใช้การคำนวณแบบหาร 500 เช่นที่เคยใช้ในระบบจัดสรรปันส่วนผสมก็ทำได้แต่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ