"วัชระ-วิลาศ-สมบูรณ์"ค้านตรวจรับงานสร้างรัฐสภา

2022-07-04 18:39:02

"วัชระ-วิลาศ-สมบูรณ์"ค้านตรวจรับงานสร้างรัฐสภา

Advertisement


"วัชระ-วิลาศ-สมบูรณ์"ค้านตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรัฐสภา โวยจุดบกพร่องเพียบ

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 65 ที่รัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ และนายสมบูรณ์ ทองบุราณ อดีต ส.ว. ร่วมกันแถลงข่าวถึงกรณีคัดค้านการตรวจรับงานแล้วเสร็จ 100 % ของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

นายวัชระ กล่าวว่า ตนได้ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา นายปรีชา ชวลิตธำรง ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เรื่องขอคัดค้านการตรวจรับงานแล้วเสร็จ 100 % ของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฉบับที่ 1 ซึ่งนับแต่วันที่ 30 เม.ย.56 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ลงนามสัญญาเลขที่ 116/2556 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อว่าจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 12,280 ล้านบาท กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค.63 ซึ่งจนถึงวันนี้ (4 ก.ค.65) รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 3,353 วัน แต่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญานั้น จึงขอคัดค้านคณะกรรมการตรวจการจ้างในการตรวจรับงานแล้วเสร็จโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงอย่างชัดแจ้งว่า การก่อสร้างดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา อีกทั้งยังปรากฏโดยมีหลักฐานอย่างชัดเจนว่า มีการใช้ชนิดของวัสดุไม่ตรงตามข้อกำหนดในสัญญาและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของผู้ออกแบบ เช่น 1.ต้นไม้ในโครงการก่อสร้าง 2. มีการใช้ไม้ปูพื้น ไม้ตงและไม้ที่ใช้ในการตบแต่งของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ไม่ตรงตามข้อกำหนดในสัญญา 3.ถือว่างานไม้ทั้งหมดของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ ยังไม่แล้วเสร็จ หากคณะกรรมการตรวจการจ้างจงใจที่จะตรวจรับงานแล้วเสร็จทั้งหมด ทั้งที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งตามตัวอย่างข้างต้นว่างานยังไม่แล้วเสร็จ ย่อมมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีโทษไล่ออกและมีความผิดทางอาญา ตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย หากมิได้ยับยั้งการกระทำความผิดของผู้ใต้บังคับบัญชาก็อาจได้รับผลร้ายไปด้วย

นายวิลาศ กล่าวว่า ระยะเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ล่วงเลยกำหนดเวลางานแล้วเสร็จตามสัญญาดังกล่าวข้างต้นมาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1ม.ค.64-4 ก.ค.65 จำนวน 550 วัน งานก่อสร้างก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% ซึ่งจุดบกพร่องต่างๆ ของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ มีดังนี้ 1.พื้นไม้และพื้นไม้ตงอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ คือ ใช้ไม้ผิดประเภทจากข้อกำหนด 2.ร่องไม้ตะเคียนทองที่ใช้ปูพื้นอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ คือ ต้องมีร่องห่างไม่เกิน 2 มิลลิเมตร 3.ประตูห้องกรรมาธิการไม่กันเสียง 65 ห้อง ผนังห้องประชุมกรรมาธิการไม่กันเสียง 148 ห้อง และหินทราโวทีนมีขนาดต่ำกว่าข้อกำหนด4.ต้นไม้ขนาดใหญ่ตาย 347 ต้น และไม่มีการปลูกทดแทน รวมทั้งต้นไม้ขนาดเล็กตายเป็นจำนวนมาก 5.อุปกรณ์ห้องน้ำชายและหญิง ชำรุดใช้งานไม่ได้จำนวนหลายร้อยห้อง 6.ระบบเสียงภายในห้องประชุมสุริยัน มีปัญหาด้านกายภาพและการรับฟังที่ไม่ชัดเจน 7.เมื่อมีฝนตกจะเกิดเหตุน้ำรั่ว น้ำหยด น้ำซึมและน้ำท่วมทุกครั้งทั่วอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหาย เช่น เอกสาร พรมปูพื้น ลิฟต์โดยสาร ฝ้าเพดาน เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อสำนักงานฯ มีต้นทุนเป็นค่าแรง O.T. แม่บ้านทำความสะอาดจากน้ำรั่วน้ำซึมน้ำท่วมขัง 8.จุดเสี่ยงจากข้อตรวจพบของสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารและบริหารความปลอดภัยอาคารผลการตรวจสอบไม่ผ่านมาตรฐานถึง 198 จุด หากคณะกรรมการตรวจการจ้างรับมอบงานแล้วเสร็จในวันนี้ ในวันพรุ่งนี้ (4 ก.ค.) ตนจะยื่นเรื่องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สอบสวนบุคคลที่ลงมติเห็นชอบทุกคนต่อไปโดยไม่ละเว้น เนื่องจากรัฐสภาเป็นอาคารใหญ่ จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนาน ดังนั้นถ้าในช่วงที่มีการตรวจสอบ เป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้ช่วงนี้ซ่อมแซมในส่วนที่มีปัญหา ถ้าสภาฯยอมให้โครงการผ่าน สภาฯต้องรับผิดชอบ

จากนั้นนายวิลาศ พร้อมคณะได้นำสื่อมวลชนพาเดินสำรวจจุดบกพร่องต่างๆ อาทิ ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ยืนต้นตายและถูกตัดออกไป พื้นไม้ปูอาคาร เสาไม้สักขึ้นรา บริเวณชั้น 1 อาคารรัฐสภา