พท.เปิดตัว 30 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคเหนือตอนบน

2022-07-04 15:29:17

พท.เปิดตัว 30 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคเหนือตอนบน

Advertisement


"หมอชลน่าน"นำทีม พท.แถลงเปิดตัว 30 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคเหนือตอนบน เดินหน้าแลนด์สไลด์

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.65  นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่และที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.พะเยาและประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย และนางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. โฆษกพรรคเพื่อไทยร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า การเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคเหนือตอนบน 30 คนในวันนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทย มั่นใจในเป้าหมายที่จะแลนด์สไลด์ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพราะเป็นพื้นที่ที่เข้มแข็ง พี่น้องประชาชนชื่นชอบและสนับสนุนพรรคเพื่อไทย มาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชนอย่างเหนียวแน่นและเข้มแข็งมาตลอด ประกอบกับบุคลากรของพรรคได้คัดเลือกและนำเสนอต่อพี่น้องประชาชน ทั้งที่เป็น ส.ส.อยู่แล้วและอีกหลายคนก็เป็นผู้ที่ได้ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนมาโดยตลอด อีกทั้งนโยบายของพรรคเพื่อไทย ซึ่งจะประกาศในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทำให้มั่นใจว่าจะเป็นที่ถูกใจและชื่นชอบของพี่น้องประชาชน ในการสร้างโอกาส สร้างอนาคตและความหวังให้ประชาชน อย่างไรก็ตามการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครครั้งนี้เป็นกระบวนการพิจารณาภายในของพรรค ซึ่งว่าที่ผู้สมัครทุกคนพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

นายสมพงษ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการคัดสรรรผู้ที่เหมาะสม อาสามาเป็นตัวแทนของพรรคในทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งขณะนี้สถานการณ์การเมืองไม่แน่นอน และมีโอกาสจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ตลอดเวลา โดย ส.ส. ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัดจะมีทั้งหมด 36 คน โดยในวันนี้จะเปิดตัวทั้งสิ้น 30 คน ส่วนที่เหลืออีก 6 คนยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาผู้ที่เหมาะสม ซึ่งจะมีการเปิดตัวกับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นทางการอีกครั้ง และยืนยันว่าตัวแทนของพรรคเพื่อไทย มีความพร้อม โดยได้ปฏิบัติหน้าที่และดูแลพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาตลอดเวลา

สำหรับว่าที่ผู้สมัครทั้ง 30 คนมีรายชื่อดังต่อไปนี้

เชียงใหม่

เขต 1 นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม

เขต 2 นายณัฏฐ์พัฒน์ รัฐผไท

เขต 3 น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์

เขต 4 นายวิทยา ทรงคำ

เขต 5 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

เขต 6 นายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ

เขต 7 นายนิติกร วุฒินันชัย

เขต 8 นายสุรพล เกียรติไชยากร

เขต 9 น.ส.ศรีโสภา โกฎิคำลือ

เขต 10 นายโกวิทย์ พิริยะอานันต์

เขต 11 อยู่ในระหว่างการพิจารณา

เชียงราย

เขต 1 ร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธานามณี

เขต 2 นายวิกรม เตชะธีราวัฒน์

เขต 3 น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์

ขต 4 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์

เขต 5 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน

เขต 6 นายอิทธิเดช แก้วหลวง

เขต 7 น.ส.ละออง ติยะไพรัช

เขต 8 อยู่ในระหว่างการพิจารณา

ลำปาง

เขต 1 นายกิตติกร โล่ห์สุนทร

เขต 2 นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร

เขต 3 นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์

เขต 4 นายพินิจ จันทรสุรินทร์

ลำพูน

เขต 1 นายสงวน พงษ์มณี

เขต 2 นายรังสรรค์ มณีรัตน์

แพร่

เขต 1 นายทศพร เสรีรักษ์

เขต 2 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

เขต 3 อยู่ในระหว่างการพิจารณา

น่าน

เขต 1 นายทรงยศ รามสูต

เขต 2 นายชลน่าน ศรีแก้ว

เขต 3 นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์

พะเยา

เขต 1 อยู่ในระหว่างการพิจารณา

เขต 2 พล.ต.ต.ธรรมนูญ มั่นคง

เขต 3 นายอำนาจ วิชัย

สำหรับแม่ฮ่องสอน มี 2 เขต อยู่ในระหว่างการพิจารณา เนื่องจากมีผู้เสนอตัวเป็นตัวแทนของพรรคในการทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนหลายคน