ออสโลจะเป็นเมืองปลอดรถยนต์ในปี 2019

2017-04-18 07:40:14

ออสโลจะเป็นเมืองปลอดรถยนต์ในปี 2019

Advertisement

ในปี 2019 หรืออีก 2 ปีข้างหน้ากรุงออสโลจะกลายเป็นเมืองปลอดรถยนต์


กรุงออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์จะกลายเป็นเมืองปลอดรถยนต์ในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยแผนงานดังกล่าวใช้ระยะเวลา 4 ปี ซึ่งมีขึ้นตั้งแต่ปี 2015 และจะแล้วเสร็จในปี 2019 ด้านนายกเทศมนตรีเมืองออสโลและนักวางผังเมืองระบุว่าได้เตรียมการด้วยการลดเลนส์ถนนให้แคบลงสำหรับทางจักรยานและคนเดินเท้า โดยในปี 2017 กรุงออสโลจะไม่มีที่จอดรถบริเวณริมถนนอีกต่อไป ออสโลขึ้นชื่อในเรื่องของเมืองจักรยานเช่นเดียวกับหลายๆประเทศในยุโรป แม้ในช่วงฤดูหนาวที่อากาศหนาวจัดแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด นอกจากนี้ทางการยังมีรถจักรยานให้เช่าสำหรับผู้ที่ไม่มีจักรยานเป็นของตัวเอง ทางการยังเพิ่มความสำคัญกับระบบขนส่งสาธารณะโดยจะพัฒนาระบบของรถเมล์ให้สะดวกสบายและรวดเร็วในการเดินทางให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแอพลิเคชั่นสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟอีกด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง