อย. ตรวจสอบยาเสพติด 40 ตันก่อนเผาทำลาย

2022-07-04 12:01:02

อย. ตรวจสอบยาเสพติด 40 ตันก่อนเผาทำลาย

Advertisement

อย. ตรวจสอบยาเสพติดก่อนนำไปเผากว่า 40 ตัน มูลค่ากว่า 34,688 ล้าน

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.65  ภก.มรกต จรูญวรรธนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการตรวจรับ การตรวจพิสูจน์ การเก็บรักษา การทำลาย การนำไปใช้ประโยชน์ และการรายงานยาเสพติด พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นผู้เก็บรักษายาเสพติดของกลาง ณ คลังยาเสพติดของกลาง โดยในปี 2565 นี้ มียาเสพติดที่ทำลายจำนวนรวมกว่า 40,706 กิโลกรัม จาก 185 คดี มูลค่ารวมกว่า 34,688 ล้านบาท โดยมี เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ที่มีน้ำหนักมากสุดกว่า 23,365 กิโลกรัม รองลงมา คือ เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) น้ำหนักกว่า 14,482 กิโลกรัม เฮโรอีนน้ำหนักกว่า 738 กิโลกรัม ยาอีน้ำหนักกว่า 4 กิโลกรัม และฝิ่นน้ำหนักกว่า 29 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีวัตถุออกฤทธิ์น้ำหนักกว่า 2,086 กิโลกรัม ซึ่งจะนำไปเผาทำลายในวันที่ 5-6 ก.ค.65 ทั้งนี้ ก่อนที่จะนำยาเสพติดของกลางไปทำลาย คณะทำงานตรวจรับยาเสพติดของกลาง ซึ่งประกอบ ไปด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ 11 และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะต้องตรวจสอบยาเสพติดของกลาง เพื่อให้ทราบน้ำหนัก ลักษณะ และประเภทของยาเสพติด พร้อมทั้งสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจเบื้องต้นว่าเป็นยาเสพติดจริง และในวันที่ 5 ก.ค.65 ประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ จะส่งมอบให้คณะทำงานขนย้ายยาเสพติดของกลางนำยาเสพติดไปทำลายที่ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ต่อไป