"จุรินทร์"เผยมาเลย์อนุญาตให้ไทยส่งออกแป้งข้าวเจ้าเข้าฝั่งตะวันตกได้แล้ว

2022-07-03 21:47:39

"จุรินทร์"เผยมาเลย์อนุญาตให้ไทยส่งออกแป้งข้าวเจ้าเข้าฝั่งตะวันตกได้แล้ว

Advertisement

"จุรินทร์"เผยมาเลเซียอนุญาตให้ไทยส่งออกแป้งข้าวเจ้าเข้าฝั่งตะวันตกได้แล้ว หลังมีปัญหามา 20 ปี

เมื่อวันที่  3 ก.ค.65 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์  เปิดเผยว่า ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนของกระทรวงพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อ 16 ก.พ.63 หลังการเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดนที่สุไหงโกลกนั้น  วันนั้นภาคเอกชนได้หยิบยกปัญหาการส่งออกแป้งข้าวเจ้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียว่า มาเลเซียไม่ออกใบอนุญาตให้นำเข้าแป้งข้าวเจ้าจากไทยไปยังมาเลเซียฝั่งตะวันตกมาหลายปีจึงขอให้ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ได้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้ด้วย ตนจึงได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (จร.) ของกระทรวงพาณิชย์ ได้เจรจากับฝ่ายมาเลเซีย และให้ติดตามและรายงานความคืบหน้าในการประชุม กรอ.พณ. ทุกครั้งนั้น จากการตรวจสอบพบข้อเท็จจริงว่าหน่วยงานที่มีอำนาจออกใบอนุญาตนำเข้าของมาเลเซียฝั่งตะวันตกและตะวันออกเป็นคนละหน่วยงาน ทูตพาณิชย์ไทยประจำกัวลาลัมเปอร์ จึงได้ขอให้เอกชนส่งหลักฐานที่ผู้นำเข้ามาเลย์ได้รับการปฏิเสธการออกใบอนุญาตนำเข้าแป้งข้าวเจ้าไทยให้กรมเจรจาการค้า ของกระทรวงพาณิชย์ไทยเพื่อเป็นหลักฐานการเจรจา จากนั้นกรมเจรจาการค้าจึงได้ขอหารือทวิภาคีกับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน และมีหนังสือถึงเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย โดยแจ้งว่าการไม่ออกใบอนุญาตนำเข้าแป้งข้าวเจ้าไทยของมาเลเซียอาจไม่สอดคล้องกับความตกลงอาเซียน และ WTO จึงขอให้มาเลเซียช่วยเร่งแก้ปัญหา จนได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเอกอัครราชทูตมาเลเซีย เมื่อ มี.ค.65 นี้ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมาเลเซียกำลังอยู่ระหว่างเร่งทบทวนกฎระเบียบ


"ซึ่งล่าสุดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ผมได้มอบหมายแต่ต้นว่า เมื่อ 29 มิ.ย. 65 ทูตพาณิชย์ไทยประจำกัวลาลัมเปอร์ ได้รับแจ้งจากผู้นำเข้ามาเลเซียแล้วว่าได้รับใบอนุญาตให้นำเข้าแป้งข้าวเจ้าจากไทยไปยังมาเลเซียฝั่งตะวันตกได้แล้ว และได้ส่งเอกสารการได้รับอนุมัติจำนวน 2 ราย รวม 48 ตัน ให้สำนักงานทูตพาณิชย์ไทย ประจำกัวลาลัมเปอร์ทราบ พร้อมขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้ ผมจึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและขอถือโอกาสนี้ แจ้งให้ผู้ส่งออกไทยทราบว่า นับตั้งแต่นี้ไทยสามารถส่งออกแป้งข้าวเจ้าไปยังมาเลเซียฝั่งตะวันตกได้แล้ว หลังจากมีปัญหาต่อเนื่องมาเกือบ 20 ปี ซึ่งจะทำให้ไทยมียอดการส่งออกและการค้าชายแดนกับมาเลเซียเพิ่มขึ้นทันที โดย 5 เดือนแรกปีนี้ไทยส่งออกผ่านการค้าชายแดนไปมาเลเซียแล้ว 75,348 ล้านบาท เฉพาะผลิตภัณฑ์จากข้าวอย่างเดียว 5 เดือนแรกปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 12.5 %“ นายจุรินทร์ กล่าว