สำนักงานเลขาธิการสภาฯแจงข่าวน้ำรั่วรัฐสภาเป็นภาพเก่า

2022-07-03 17:46:02

สำนักงานเลขาธิการสภาฯแจงข่าวน้ำรั่วรัฐสภาเป็นภาพเก่า

Advertisement


สำนักงานเลขาธิการสภาฯปฏิเสธข่าวน้ำรั่วอาคารรัฐสภา ชี้เป็นภาพเก่า  ระบุแค่พายุฝนสาดเข้าพื้นที่จัดนิทรรศการ

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในห้องไลน์ พีอาร์สภาผู้แทนราษฎร ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งเอกสารชี้แจงกรณีที่มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนว่ามีฝนสาดเข้าอาคารรัฐสภาจนเกิดความเสียหายต่อตัวอาคารนั้น เนื่องจากในวันศุกร์ที่ 1 ก.ค. 65 มีพายุโซนร้อน “ชบา” (ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 1 ก.ค. 65) ส่งผลให้มีพายุฝนสาดเข้ามาในอาคาร บริเวณรอบโถงอาคารกลาง ชั้น 1 พื้นที่โดยรอบสระมรกต ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน “90 ปี รัฐสภา การเดินทางและความหวัง” ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 8 ก.ค. 65 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดบูธนิทรรศการโดยรอบพื้นที่ โดยบูธดังกล่าว เป็นบูธชั่วคราวสร้างจากไม้อัดชนิดกันน้ำ พ่นสีอะคริลิคโดยวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุที่สามารถถอดเก็บและสามารถนำมาประกอบใช้ได้อีก เพื่อให้งบประมาณที่ใช้ในการจัดนิทรรศการมีความคุ้มค่าและสมประโยชน์สูงสุด ประกอบกับพื้นที่จัดนิทรรศการดังกล่าว เป็นพื้นที่เปิดโล่งตามแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคาร เพื่อให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน โดยมีพื้นที่โล่งให้อากาศจากภายนอกถ่ายเทเข้ามาในอาคารได้ ทำให้ไม่ต้องพึ่งพาการปรับเย็นจากเครื่องปรับอากาศเกินความจำเป็น

จากผลกระทบของลมและฝน ในวันศุกร์ที่ 1 ก.ค. 65 ส่งให้มีบูธบางส่วนล้มลง และเกิดความเสียหาย สำหรับพื้นไม้ที่จัดนิทรรศการได้รับการออกแบบให้รองรับน้ำที่สาดเข้ามา โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างไรก็ตามสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เร่งเข้ามาจัดการพื้นที่และประกอบบูธที่ล้มลง เสียหายให้กลับมาในสภาพเดิมเพื่อให้การจัดแสดงนิทรรศการบูธต่าง ๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ทั้งนี้ ในส่วนของภาพที่มีบางสื่อนำมาเสนอว่ามีน้ำรั่วมาจากเพดานนั้น เป็นภาพเหตุการณ์เดิมที่มีการรั่วของท่อน้ำบริเวณฝั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งปัจจุบันได้มีแก้ไขความบกพร่องดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอยืนยันว่าในการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จะเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ