"นพดล" ชี้คนอยากเห็นท่าทีที่เหมาะสมจากรัฐบาลต่อกรณีเครื่องบินรบเมียนมา

2022-07-03 03:00:20

"นพดล" ชี้คนอยากเห็นท่าทีที่เหมาะสมจากรัฐบาลต่อกรณีเครื่องบินรบเมียนมา

Advertisement

"นพดล" ชี้คนวิจารณ์ท่าทีรัฐบาลต่อกรณีเครื่องบินรบเมียนมาล้ำดินแดนไทยไม่ได้อยากเห็นความขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน แต่อยากเห็นท่าทีที่เหมาะสมจากรัฐบาล

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.65 นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว. ต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีเครื่องบินเมียนมาบินล้ำดินแดนไทย และตามข่าวทรัพย์สินคนไทยเสียหายจากสะเก็ดระเบิดด้วยนั้น เรื่องนี้มีคนวิจารณ์ท่าทีของคนในรัฐบาลว่ามีท่าทีเหมาะสมหรือไม่ และคงไม่มีใครอยากเห็นความขัดแย้งทางอาวุธกับเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่า 1) ไทยควรมีท่าทีที่มั่นคงชัดเจนกว่านี้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก 2)ควรประท้วง เตือนหรือมีท่าทีที่เหมาะสมแก่กรณีในแต่ละระดับ 3) เรายังไม่ได้ฟังท่าทีของพม่าในเรื่องนี้ มีแต่ได้ยินฝ่ายต่างๆของไทยชี้แจง ซึ่งบางชุดของคำชี้แจงตรวจสอบแล้วเป็นของฝ่ายไทย ไม่ใช่จากฝ่ายเมียนม่า 4) ไทยได้แสดงความกังวลเพียงพอหรือไม่ว่าการปฏิบัติการของเมียนมาอาจมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องคนไทยตามแนวชายแดน และจะมีหลักประกันอย่างไรว่าจะไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีก และ 5) คนไทยที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว เช่นทรัพย์สินที่เสียหายจะได้รับการเยียวยา อย่างไร การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องทำอยู่แล้ว แต่ต้องรักษาเกียรติภูมิของประเทศในระยะยาวด้วยดังนั้นการจัดการกรณีทำนองนี้ รัฐบาลควรมีท่าทีที่เหมาะสม รับฟังข้อเสนอแนะแล้วนำไปปรับปรุงจะดีกว่า