"ปตท.-บางจาก" แจ้งปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน

2022-07-01 17:23:49

"ปตท.-บางจาก" แจ้งปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน

Advertisement

"ปตท.-บางจาก" แจ้งปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน 60 สตางค์ต่อลิตร  E85 ปรับลดราคา 40 สตางค์ต่อลิตร มีผลตี 5 วันที่ 2 ก.ค. เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.65 ปตท. และ บางจาก แจ้งปรับลดราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน  60 สตางค์ต่อลิตร  และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ E85 ปรับลดราคา 40 สตางค์ต่อลิตร  ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม   มีผลวันที่ 2 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป