"กาชาด"ชวนบริจาคโลหิต รับ "เหรียญบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์"

2022-07-01 12:04:32

"กาชาด"ชวนบริจาคโลหิต รับ "เหรียญบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์"

Advertisement

"กาชาด"จัดโครงการ Blood Hero ปี 3 ชวนบริจาคโลหิต รับ "เหรียญบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์" 

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.65 รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ  ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา ทำให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศขาดแคลนโลหิตสะสมยาวนานกว่า 6 เดือน โดยในภาวะปกติจะต้องมีโลหิตบริจาครักษาผู้ป่วยเดือนละ 200,000 ยูนิต แต่ปัจจุบันได้รับโลหิตทั้งประเทศเพียง 150,000-160,000 ยูนิต ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัด นอกจากนี้โลหิตยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะสูญเสียโลหิตเฉียบพลัน และผู้ป่วยโรคเลือดที่ต้องใช้โลหิตเป็นประจำ จึงเป็นที่มาของโครงการ Blood Hero ปี 3 เพื่อกระตุ้นและรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต ทำให้มีการบริจาคอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ มีผู้บริจาคโลหิตรายใหม่เพิ่มมากขึ้น ให้มีปริมาณโลหิตคงคลังที่เพียงพอ  ผู้บริจาคโลหิตตลอดเดือน ก.ค.2565 ทั่วประเทศ รับ เหรียญบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์ โดยผ่านพิธีมังคลาภิเษก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2564 โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ ประธานฝ่ายฆราวาส

แท็กที่เกี่ยวข้อง