โรคยอดฮิตวัยสูงอายุ

2022-07-01 10:53:45

โรคยอดฮิตวัยสูงอายุ

Advertisement

โรคยอดฮิตวัยสูงอายุ

วัยสูงอายุ เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างเห็นได้ชัด เพราะโดยปกติแล้ว แม้ร่างกายของคนเราจะเริ่มเสื่อมสภาพเมื่อมีอายุ 30 ปี แต่ความเสื่อมสภาพดังกล่าว จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่ออายุ 50 ปี เมื่อร่างกายเสื่อมโทรมมากขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ตามวัย โดยโรคยอดฮิตของผู้สูงอายุมีมากมายด้วยกัน ดังนี้

1. โรคความดันโลหิตสูง โรคนี้ถือเป็นโรคยอดฮิตของผู้สูงอายุเลยก็ว่าได้ แม้ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการเด่นชัดในระยะแรก แต่หากไม่รักษาตั้งแต่เริ่มต้น อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น อัมพฤกษ์ ไตวาย หัวใจวายได้

2. โรคเบาหวาน เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายทำให้ไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมา ตั้งแต่อาการเล็ก ๆ อย่างอาการชาบริเวณปลายมือ ปลายเท้า ไปจนถึงโรคในกลุ่ม โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้

3. โรคไขมันในเลือดผิดปกติ โรคนี้จะส่งผลให้เกิดหลอดเลือดอุดตัน ทำให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต รวมไปถึงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอีกด้วย

4. โรคตา ถือเป็นโรคอีกกลุ่มที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม รวมไปถึงน้ำวุ้นตาเสื่อม ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

5. โรคเกี่ยวกับกระดูก อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าเมื่ออายุมากขึ้น จะทำให้ร่างกายเสื่อมสภาพลง เช่นเดียวกับกระดูก ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคกระดูกพรุน ที่ทำให้ความหนาแน่นในกระดูกน้อยลง ส่งผลให้กระดูกบางและเปราะมากขึ้น รวมไปถึงโรคข้อเข่าเสื่อม ทำให้มีอาการข้อบวม ข้อขัด และเจ็บปวดข้อได้

6. โรคระบบทางเดินปัสสาวะ อีกหนึ่งกลุ่มโรคยอดฮิตของผู้สูงอายุ โดยฝ่ายชายมักมีอาการของโรคต่อมลูกหมากโต ทำให้ปัสสาวะลำบาก และปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืน ในขณะที่ฝ่ายหญิงมักมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ จากการที่กระเพาะปัสสาวะหรือระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติ

นอกจากโรคที่กล่าวมา ยังมีโรคอีกมากมายที่สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุ ดังนั้น หากรู้ว่าร่างกายเริ่มเสื่อมถอย ก็ควรหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายทั้งภายนอกและภายในให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงตรวจสุขภาพเป็นประจำ เพื่อจะได้เริ่มรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ ในกรณีที่พบความผิดปกติเกิดขึ้น

ผศ.พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส

สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล