โดรนตีทะเบียน 8,391 เครื่อง รอบวกยอดจาก ตร.

2018-01-09 23:15:00

โดรนตีทะเบียน 8,391 เครื่อง รอบวกยอดจาก ตร.

สำนักงาน กสทช. ปิดการขึ้นทะเบียนโดรนทั่วประเทศ พบมีผู้มาลงทะเบียน 8,391 เครื่อง ยอดนี้ยังไม่นับรวมการขึ้นทะเบียนที่สถานีตำรวจทั่วประเทศ 


เมื่อวันที่ 9 ม.ค.สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงจำนวนการลงทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 9 ม.ค.2561 มียอดขึ้นทะเบียนโดรนรวมทั้งสิ้น 8,391 เครื่อง แยกเป็นขึ้นทะเบียนที่สำนักงาน กสทช. 7,685 เครื่อง (สำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง 3,813 เครื่อง และส่วนภูมิภาค 3,872 เครื่อง) และขึ้นทะเบียนที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จำนวน 706 เครื่อง  ทั้งนี้ยอดการขึ้นทะเบียนดังกล่าวยังไม่รวมการขึ้นทะเบียน ณ สถานีตำรวจทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการขึ้นทะเบียนเพื่อส่งมายังสำนักงาน กสทช.แท็กที่เกี่ยวข้อง