ชาวญี่ปุ่นนับพันแข่งขันคัดลายมือรับปีใหม่

2018-01-08 15:20:44

ชาวญี่ปุ่นนับพันแข่งขันคัดลายมือรับปีใหม่

ชาวญี่ปุ่นมากกว่า 5,000 คน มารวมตัวกัน ที่เวทีนิปปอน บูโดกัน ในกรุงโตเกียว เพื่อเข้าร่วมการประกวดคัดลายมือการแข่งขันดังกล่าวเรียกว่า "คาคิโซเมะ” คือประเพณีการเขียนอักษรด้วยพู่กันเป็นครั้งแรกของช่วงปีใหม่ ถือเป็นสัญลักษณ์ของการตั้งปณิธานรับปีใหม่ ทันทีที่สัญญาณการตีกลอง 2 ครั้งดังขึ้น ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 3 ปี ถึง 93 ปี ก็หยิบพู่กันขึ้นมาเพื่อเริ่มคัดลายมือ


AdvertisementAdvertisementโดยเขียนตัวอักษรหรือวลีที่เป็นมงคล เช่น "ความรอบคอบ" หรือ "ความแข็งแรงในการใช้ชีวิต" เป็นต้น ซึ่งแต่ละคนจะต้องเขียนด้วยกันทั้งหมด 2 ชิ้น ภายในเวลา 24 นาที และจะประกาศผลรอบตัดสินอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ การคัดลายมือถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ที่ต้องรับการฝึกฝน รวมถึงยังเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในทวีปเอเชีย เพราะมีความเชื่อว่า การเขียนตัวอักษรจีนทำให้จิตใจเข็มแข็ง และเป็นการฝึกสมาธิให้ดีขึ้น
ภาพ Thomson Reuters