"อนุทิน"ลงนามประกาศ สธ. "กัญชา" สมุนไพรควบคุม

2022-06-16 17:34:28

"อนุทิน"ลงนามประกาศ สธ. "กัญชา" สมุนไพรควบคุม

Advertisement

"อนุทิน"ลงนามประกาศ สธ.ให้  "กัญชา" เป็นสมุนไพรควบคุม จำกัดอายุผู้ใช้ 20 ปีขึ้นไป 

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.65   นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมวสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 เพื่อคุ้มครองผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เด็ก เยาวชน และหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร โดยมีสาระสำคัญ อาทิ ให้กัญชาที่เป็นพืชตระกูลแคนนาบิส (Cannabis) เป็นสมุนไพรควบคุม  ให้ผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถใช้ประโยชน์กัญชาได้ ยกเว้นการใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ การใช้ในที่สาธารณะและใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร  ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายการแพทย์แผนไทย สามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาในการบำบัดรักษาผู้ป่วยของตน และให้ประกาศมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา


นายอนุทิน กล่าวว่า  นโยบายกัญชา มีกระแสตอบรับดีมาก เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ มีการเข้าแอปพลิเคชัน ปลูกกัญ กันอย่างมหาศาล แต่ก็ต้องมีแนวทางการควบคุมการใช้ ตามข้อเป็นห่วงของสังคม วันนี้ได้ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) ตามที่กรมการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือก เสนอเพื่อ แก้ไขข้อวิตกกังวล กฎหมายนี้ จะกำหนดให้ใช้กัญชาได้ในผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เด็กวัยเรียน เยาวชนไม่สามารถใช้และเข้าถึงกัญชาได้ หากไม่มีแพทย์อนุญาต นอกจากนี้ ยังกำหนดห้ามใช้ สูบ ใช้เสพในที่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุขทั้งระดับท้องถิ่นใช้ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กัญชาไม่เหมาะสม โดยก่อนหน้านี้ กรมอนามัยได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกำหนดให้กลิ่นและควันกัญชาเป็นเหตุรำคาญ และได้ออกประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 แต่เพื่อลดความเป็นห่วงของประชาชน ก็ต้องลงนามให้กัญชาเป็นพืชชสมุนไพรควบคุมด้วย ขอย้ำว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจ เราวางแผน และเดินหน้าควบคุมการใช้อย่างเป็นระบบ ขอย้ำว่า กัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ถ้าใช้กันอย่างถูกต้องตามกฎกรอบที่วางไว้ ปัญหาจะไม่เกิดขึ้น แต่นี่กลับพบว่ามีการนำไปใช้ในทางที่ผิด ก็ต้องใช้กฎหมายเข้าไปควบคุม

แท็กที่เกี่ยวข้อง