รัฐสภาไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาตินายกฯ นั่งประธาน ก.ตร.

2022-06-16 13:45:50

รัฐสภาไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาตินายกฯ นั่งประธาน ก.ตร.

Advertisement

ที่ประชุมรัฐสภาเสียงข้างมากไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ นายกฯ นั่งประธาน ก.ตร. 

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมรัฐสภา ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.... ที่คณะกรรมาธิกาาร(กมธ.) วิสามัญฯ ที่มี พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ส.ว. ในฐานะรองประธานกมธ. ทำหน้าที่ประธานกมธ. พิจารณาแล้วเสร็จ ในวาระสอง โดยเป็นพิจารณาต่อจากการประชุมครั้งที่แล้ว  ทั้งนี้ที่ประชุมได้เริ่มเข้าสู่การพิจารณาในประเด็นสำคัญคือ บทว่าด้วยคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) โดยร่างมาตรา 14 กมธ. คงกำหนดให้ นายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง ประธาน ก.ตร. และตัดตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด และเลขาธิการสำนักศาลยุติธรรม ออกจากบทบัญญัติที่เสนอในวาระรับหลักการ

สำหรับการอภิปรายของส.ส.ในมาตราดังกล่าวทักท้วงและไม่เห็นด้วย ต่อการกำหนดให้ นายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งประธาาน ก.ตร. เนื่องจากกังวลว่าจะเปิดช่องให้ฝ่ายการเมืองแทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจได้ โดยพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อภิปรายว่า ตนไม่เห็นด้วยให้นายกรัฐมนตรีฐานะฝ่ายการเมืองดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพราะที่ผ่านมาพบการใช้อำนาจ และตำแหน่งเพื่อแทรกแซงโยกย้ายโดยไม่คำนึงถึงหลักการอาวุโส ความรู้ความสามารถ และเพื่อให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจเป็นไปตามความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมในความอาวุโส เห็นควรให้ บุคคลในวงการตำรวจ เช่น ผบ.ตร. หรือ อดีต ผบ.ตร. ทำหน้าที่ดังกล่าว

ขณะที่ในตำแหน่งของ ก.ตร.นั้น ยังมีผู้เสนอให้มีสัดส่วนจากภาคประชาชน ตัวแทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง รวมถึง นายกสภาทนายความ มีส่วนร่วม แต่ในการลงมติปรากฏว่าเสียงข้างมากเห็นชอบกับการแก้ไขของ กมธ.

ต่อจากนั้นได้พิจารณา มาตรา 15 ว่าด้วยหน้าที่และอำนาจของ ก.ตร. ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาก่อนลงมติให้เป็นไปตามการแก้ไขของกมธ.เสียงข้างมากที่กำหนดให้ ก.ตร. ออกข้อกำหนด นโยบาย มาตรฐาน ที่เกี่ยวเนื่องกับข้าราชการตำรวจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการพิจารณาของร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ตามที่ประชุมคณะกรรมการประสานรัฐสภา(วิปรัฐสภา) เมื่อ 15 มิ.ย. เบื้องต้นได้กำหนดระยะเวลาประชุม วันที่ 16 - 17 มิถุนายน และวันที่ 24 มิ.ย.นี้ แต่หากไม่แล้วเสร็จจะพิจารณาเพิ่มวันประชุมในวันอังคาร ทั้งนี้วิปขอให้ส.ส.ใช้เวลาอภิปรายเนื้อหาให้กระชับ ไม่ซ้ำกับการอภิปรายของบุคคลอื่นเพื่อลดเวลาอภิปรายของสมาชิก และเร่งการทำงานในภาพรวม