เมาแล้วขับปีใหม่ถูกคุมประพฤติกว่า 90 %

2018-01-08 14:10:44

เมาแล้วขับปีใหม่ถูกคุมประพฤติกว่า 90 %

อธิบดีกรมคุมประพฤติเผยช่วงเทศกาลปีใหม่มีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ 6,677 คดี เมาแล้วขับมากที่สุด 6,030 คดี คิดเป็นร้อยละ 90.31 ชี้ผู้กระทำผิดซ้ำ มีความเสี่ยงสูงจะให้ทำงานบริการสังคม เน้นดูแลช่วยเหลือเหยื่อเมาแล้วขับเมื่อวันที่ 8 ม.ค. นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ แถลงข่าวสรุปยอดคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีการเกิดอุบัติเหตุ 3,841 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 423 ราย และบาดเจ็บ 4,005 ราย ซึ่งมีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ 119 แห่ง มีจำนวนทั้งสิ้น 6,677 คดี แบ่งเป็น ขับรถขณะเมาสุรา 6,030 คดี คิดเป็นร้อยละ 90.31 ขับเสพและอื่นๆ 602 คดี คิดเป็นร้อยละ 9.01 ขับรถประมาท (ตามประมวลกฎหมายอาญา) จำนวน 45 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.67 และจังหวัดที่มีสถิติสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติ จ.สุรินทร์ 448 คดี สำนักงานคุมประพฤติ กทม. 354 คดี สำนักงานคุมประพฤติ จ.มหาสารคาม 269 คดี นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีขับรถขณะเมาสุราและขับรถประมาทที่พ้นโทษในช่วงปี 2558-2560 กลับมากระทำผิดซ้ำ จำนวน 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.5นายประสาร กล่าวต่อว่า สำหรับเงื่อนไขที่ศาลสั่งคุมประพฤติในช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่วนใหญ่กำหนดระยะเวลาคุมประพฤติ 1-2 ปี ทำงานบริการสังคม เฉลี่ย 21 ชั่วโมง (ต่ำสุด 12 ชั่วโมง/ สูงสุด 72 ชั่วโมง) กำหนดรายงานตัว 4 ครั้ง และเงื่อนไขอื่นๆ อาทิ อบรมจราจร การพักใบอนุญาตขับขี่ และห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ส่วนมาตรการสำหรับผู้กระทำผิดซ้ำและกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในคดีขับรถขณะเมาสุรา จะให้ทำงานบริการสังคม โดยเน้นการดูแลช่วยเหลือเหยื่อเมาแล้วขับที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง และหากมีพฤติกรรมติดสุราจะส่งเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกดื่มสุราและให้พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งดำเนินกิจกรรมการกระตุ้นจิตสำนึกและรับทราบถึงความสูญเสียต่างๆ นอกจากนี้ได้นำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติทุกกลุ่ม ทุกฐานความผิด ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือน พ.ค.2561

แท็กที่เกี่ยวข้อง