รอง ผบช.ภ.8 ปล่อยแถวตรวจสถานบริการ

2022-06-15 22:45:41

รอง ผบช.ภ.8 ปล่อยแถวตรวจสถานบริการ

Advertisement

รอง ผบช.ภ.8 ปล่อยแถวตรวจสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานบริการอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ

เมื่อเวลา 19.30 น.วันที่ 15 มิ.ย.65 ที่หน้า สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกฉ่ำ รอง ผบช.ภ.8 พร้อม พ.ต.อ.สมบัติ ฉ่ำแสง รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี รรท.ผกก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยแถวตรวจสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานบริการอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ


พล.ต.ต.ศักย์ศิรา กล่าวว่า ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 8 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้หน่วยงานดำเนินการเพื่อตรวจสถานบริการ สถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ และ สถานบริการอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการกำหนดมาตรการ ดังนี้ คือ 1.มาตรการสำหรับสถานประกอบการ,สถานบริการที่จะเปิดดำเนินการต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด,จัดพื้นที่ให้บริการ โดยระยะห่างโต๊ะอย่างน้อย 2 เมตร มีการระบายอากาศที่ดี,จัดให้มีการตรวจสอบผู้รับบริการว่าเป็นผู้รับวัคชีนครบ รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น 2. ลักษณะการเปิดให้บริการ,เวลาในการให้บริการ,จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 24.00 น.,เปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 24.00 น.,กิจกรรม,งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วชนกัน,งดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (แต่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้),การให้บริการที่มีการคลุกคลีและสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้าจะต้องสวมหน้ากากอนามัย 3. มาตรการสำหรับผู้ให้บริการ,ให้ตรวจสอบพนักงาน นักร้อง นักดนตรี และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น,ตรวจคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวัน ด้วย thaisavethai หรือ app อื่นๆ,ตรวจพนักงานทุกคนด้วย ATK ทุก 7 วัน และเมื่อมีอาการหรือความเสี่ยง 4. มาตรการสำหรับผู้รับบริการ ผู้รับบริการต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคนครบตามเกณฑ์ รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น ถือปฏิบัติตามมาตรการ universalprevention (วิธีการป้องกันการติดเชื้อ),ประชาชนกลุ่ม 608 แนะนำ งดหรือเสี่ยง การเข้ารับบริการ (กลุ่ม 608 คือกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค ทั้งนี้เพื่อให้สถานบริการปฎิบัติตามมาตราการอย่างเคร่งครัดต่อไป