"อิสระ"ปลื้มร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตของ ปชป.ได้คะแนนสูงสุด

2022-06-15 22:16:28

"อิสระ"ปลื้มร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตของ ปชป.ได้คะแนนสูงสุด

Advertisement

"อิสระ"ปลื้มร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตของ ปชป. ได้คะแนนสูงสุดจาก  4 ร่าง  ย้ำเป็นกฎหมายที่มองคนเท่ากัน

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.65  ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจทันสมัย รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายเสนอร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. … โดยมีสาระสำคัญคือ เปลี่ยนให้ทุกเพศสามารถเป็นคู่ชีวิตกันได้ ไม่ใช่เฉพาะเพศเดียวกันเหมือนร่างของคณะรัฐมนตรี ที่จัดทำโดยกระทรวงยุติธรรม และมีจุดประสงค์เพื่อ รับรองระดับความสัมพันธ์ที่มีหลากหลายในปัจจุบัน โดยเป็นฉบับกึ่งกลางระหว่าง ฉบับของคณะรัฐมนตรี และฉบับของพรรคก้าวไกล

ดร.อิสระ กล่าวว่า สังคมถูกทำให้เข้าใจว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างสมรสเท่าเทียมหรือคู่ชีวิต ทั้งที่ จริงๆ แล้วสองเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้ ซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ แต่ต้องไม่ใช่พ.ร.บ.คู่ชีวิตที่เขียนมาแบบลูบหน้าปะจมูกเช่นร่างของ ครม. ที่มองคนเพศเดียวกันเป็น พลเมืองชั้นสอง ดังนั้น ตนจึงเสนอร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตในแบบของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะเป็นทางออกของเรื่องดังกล่าว ที่เปิดโอกาสให้คนทุกคน ทุกเพศได้เลือกระดับความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิต ที่บางคู่รักอาจยังไม่อยากเป็นคู่สมรส หรือไม่สามารถสมรสกันได้เพราะขัดกับหลักศาสนา ได้เป็นคู่ชีวิตที่มีสิทธิตามกฎหมาย ทุกวันนี้ความสัมพันธ์มีอยู่หลากหลายระดับมาก คนสองคนอาจจะเลือกอยู่ด้วยกันเพราะว่ามีทัศนคติแบบเดียวกันต้องการที่จะเกื้อกูลดูแลกันยามเจ็บป่วยแต่ไม่ได้ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ฉันคู่สมรส ดังนั้น พ.ร.บ.คู่ชีวิตของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งออกแบบมาเป็นทางเลือกให้กับความสัมพันธ์ของคนเหล่านี้และสำหรับคนทุกเพศ

ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตของ ปชป. ได้คะแนนสูงสุดจากทั้งหมด 4 ร่าง ทำให้พรรคก้าวไกลเสนอให้ใช้ร่างของพรรคประชาธิปัตย์เป็นร่างหลัก