สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์

2017-04-17 15:00:00

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์

Advertisement

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบปรารภ 229 ปีชาตกาล 145 ปี มรณะกาล

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสีมหาเถร) ที่ วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย โดยมีพลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพลเอกชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม ตัวแทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารระดับสูง และประชาชน ร่วมในพิธี

โดยการเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันครบรอบปรารภ 229 ปีชาตกาล 145 ปี มรณะกาล ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ โดยมีขนาดความสูง 6 เมตร และขนาดเท่าองค์จริง 1.8 เมตรแท็กที่เกี่ยวข้อง