มติวิปรัฐบาลคว่ำร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม

2022-06-14 20:26:27

มติวิปรัฐบาลคว่ำร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม

Advertisement

มติวิปรัฐบาลคว่ำร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมในการประชุมสภาฯ 15 มิ.ย. เหตุเนื้อหาโยง ก.ม.ฉบับอื่นอีก 3 ฉบับ ที่เป็นร่างก.ม.รัฐบาล 

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 65 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงมติของวิปรัฐบาล ต่อการลงมติในร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ ในประเด็นการให้สิทธิบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศดำรงสถานะคู่สมรส หรือ การสมรสเท่าเทียม ว่า จะมี 4 ร่างพ.ร.บ.ที่จะเข้าสู่การพิจารณาคือ 1.ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่....) พ.ศ.... หรือ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม เสนอโดยนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ โดยเป็นฉบับที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ 2. ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ... ที่ ครม. เสนอ 3.ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ครม. เป็นผู้เสนอ และ 4.ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ... ที่เสนอโดยนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์และคณะ โดยมติวิปรัฐบาลคือจะให้ทั้ง 4 ฉบับพิจารณาไปในคราวเดียวกัน เพราะมีหลักการและรายละเอียดทำนองเดียวกัน และเมื่อพิจารณาเสร็จจะลงมติโดยแยกลงมติ เบื้องต้นคือ จะไม่รับหลักการ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ส่วนอีก 3 ฉบับจะให้รับหลักการ ถึงแม้ว่าวิปรัฐบาลจะมีมติไม่ให้รับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม แต่การพิจารณา ร่างพ.ร.บ. อีก 3 ฉบับนั้นจะรับความคิดเห็นไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยหลังจากรับหลักการแล้ววจะตั้งกมธ. จำนวน 25 คนพิจารณา

เมื่อถามถึง เหตุผลที่ไม่สามารถรับหลักการได้ทั้งหมด นายชินวรณ์ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่....) พ.ศ.... ของพรรคก้าวไกล เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น ส่วน พ.ร.บ.คู่ชีวิตเป็นร่างกฎหมายเฉพาะเห็นว่าควรดำเนินการไปก่อน ขณะที่ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งที่รัฐบาลเสนอ ถือเป็นกฎหมายพ่วงกับร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตของรัฐบาล ที่ปรับให้สอดรับกัน เช่น การรับรองสิทธิคู่สมรส การบุตรบุญธรรม ทั้งนี้ยอมรับว่าร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งของครม. มีหลายประเด็นที่ไม่ตรงกันกับฉบับของพรรคก้าวไกล