"แก้วมังกรเหลือง" ขึ้นแท่น "ผลไม้ทองคำ" ทำเงินในไหหลำ

2022-06-13 17:05:47

"แก้วมังกรเหลือง" ขึ้นแท่น "ผลไม้ทองคำ" ทำเงินในไหหลำ

Advertisement

ไห่โข่ว, 12 มิ.ย. (ซินหัว) — ส่องกระบวนการทำงานและผลผลิตของสวนแก้วมังกรเหลือง ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเล่ออัน ตำบลซานเจีย เมืองตงฟาง มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ทางตอนใต้ของจีน

หมู่บ้านเล่ออันเป็นที่ตั้งของฐานเพาะปลูกแก้วมังกรเหลืองขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง โดยผลไม้ชนิดนี้เดิมทีมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ แต่ไห่หนานนำเข้ามาเพาะปลูกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ปัจจุบันมูลค่าผลผลิตแก้วมังกรเหลืองต่อหมู่ (ราว 0.41 ไร่) อยู่ที่กว่า 75,000 หยวน (ราว 387,750 บาท) ทำให้ผลไม้ชนิดนี้กลายเป็น “ผลไม้ทองคำ” ทำเงินให้เกษตรกรท้องถิ่นอย่างมาก