กรมการปกครองตรวจเยี่ยมโครงการซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส

2022-06-13 13:14:22

กรมการปกครองตรวจเยี่ยมโครงการซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส

Advertisement

ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ร่วมกับ นอภ.ชุมแพ นายก อบต.ไชยสอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ


เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.65 นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 12  กระทรวงมหาดไทย (มท.) นางสุภาวดี ศรีสุวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น พ.ท.สรเชษฐ ดีเอื้อ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ร.8 พัน.2) ค่ายมหาศักดิพลเสพ น.ส.สุพิชา สอนบุญลา พัฒนาการอำเภอชุมแพ พร้อมด้วย น.ส.นัยนา บรรดาศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ พร้อมคณะลงพื้นที่บ้านโนนทองหลาง ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนครอบครัวของนางคำนุ่น ศรีงาม อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 61 หมู่ 4 บ.โนนทองหลาง ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ก่อนติดตามดูการซ่อมแซม ปรับปรุง บ้านพักอาศัยของครอบครัวนี้ ในโครงการสร้าง ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 50,000 บาท จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และผู้ใจบุญ เพิ่มเติมในการก่อสร้าง แรงงานจากทหารช่างค่าย ร.8 พัน.2


นางคำนุ่น ศรีงาม เปิดเผยว่า อาศัยอยู่กับสามีและบุตร 1 คน บ้านมีฐานะยากจน อาชีพรับจ้างทั่วไปหาเลี้ยงชีพ รู้สึกดีใจมากที่ภาครัฐ ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือต่อเติมบ้านในครั้งนี้ โดยเฉพาะ ธนาคาร ธอส.ที่สนับสนุนงบประมาณ นายอำเภอชุมแพ นายก อบต.ไชยสอ ที่ร่วมกันช่วยเหลือทุกช่องทาง และทางทหารค่าย ร.8 พัน.2 ที่จัดแรงงานทหารมาทำให้ฟรี

สำหรับโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้มีบ้านที่มีสภาพเหมาะสมกับการอยู่อาศัย เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของทางจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ "แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน"