จีนครองแชมป์แหล่ง "มรดกโลกทางธรรมชาติ" มากสุด

2022-06-13 13:00:58

จีนครองแชมป์แหล่ง "มรดกโลกทางธรรมชาติ" มากสุด

Advertisement

ปักกิ่ง, 11 มิ.ย. (ซินหัว) — สำนักบริหารป่าไม้และทุ่งหญ้าแห่งชาติจีน รายงานว่าจีนมีแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติมากที่สุดในโลก

ปัจจุบันจีนมีแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 14 แห่ง และแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 4 แห่ง ซึ่งต่างครองอันดับหนึ่งในแง่ปริมาณ

แหล่งมรดกโลกเหล่านี้ปกป้องโบราณวัตถุทางธรณี เทือกเขาสูงใหญ่ ป่าไม้ และทะเลสาบ รวมถึงสัตว์และพืชหายากและใกล้สูญพันธุ์

พื้นที่เหล่านี้มีส่วนส่งเสริมการคุ้มครองวัตถุทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และหมู่บ้าน ตำบล และเมืองโบราณ ซึ่งสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวรายปีเฉลี่ยกว่า 1.4 หมื่นล้านหยวน (ราว 7.23 หมื่นล้านบาท) ให้ท้องถิ่น

ทั้งนี้ วันเสาร์ (11 มิ.ย.) ถือเป็นวันมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของจีน ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมิถุนายนของทุกปี