"เทพไท" ระบุแม่สอดมีความพร้อมตั้งกาสิโน

2022-06-12 16:17:38

"เทพไท" ระบุแม่สอดมีความพร้อมตั้งกาสิโน

Advertisement

"เทพไท" ระบุแม่สอดมีความพร้อมตั้งกาสิโน แข่งกับประเทศเพื่อนบ้าน หวังจัดเก็บภาษีคืนให้ท้องถิ่นโดยตรง

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.65 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้ และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย และมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้า และการพนันออนไลน์ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง การลงพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรับฟังข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งสถานบันเทิงครบวงจรว่า จากการรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประธานหอการค้า สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว พบว่าอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลสนับสนุน มีความพร้อมและการพัฒนามากกว่าเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอื่นๆ อีกหลายแห่ง สำหรับพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตอนนี้มีความพร้อมและปัญหาต้องแก้ไขในหลายด้าน เช่น 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์ นับตั้งแต่การสร้างด่านพรมแดนขนส่งสินค้า ด่านตรวจคนเข้าเมือง โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ถนนสี่ช่องจราจรเชื่อมจังหวัดตากกับอำเภอแม่สอด โครงการรถไฟรางคู่ มีการวางแผน การก่อสร้างก้าวหน้าไปพอสมควร สนามบินแม่สอด ได้ปรับปรุงขยายรันเวย์ และอาคารผู้โดยสาร เปลี่ยนเป็นสนามบินนานาชาติ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น


2.ปัญหาที่ดินของอำเภอแม่สอด ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์ ราชพัสดุ ซึ่งนักลงทุนไม่สามารถซื้อที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ เพื่อพัฒนาธุรกิจบนที่ดินได้ ไม่มีที่ดินแปลงขนาดใหญ่ที่นักลงทุนต้องการพื้นที่จำนวน 3000 ถึง 5000 ไร่ เพื่อสร้างสถานบันเทิงครบวงจร และที่ดินมีราคาแพงมาก 3.ปัญหาด้านแรงงาน มีต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก ไม่มีการขาดแคลนแรงงาน แต่ต้องจัดตั้งศูนย์พัฒนาแรงงานต่างด้าว และเตรียมความพร้อมของแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าสู่ระบบธุรกิจงานบริการอย่างมีคุณภาพ

4.ความเห็นของประชาชน เรื่องการจัดตั้งสถานบันเทิงครบวงจรนั้น เมื่อมีการเปรียบเทียบกับของประเทศพม่าที่เมืองเมียวดี ซึ่งมีนักลงทุนใหญ่จากประเทศจีน ลงทุนธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร มูลค่าจำนวนเงินนับแสนล้าน จึงทำให้มีการพัฒนา และสร้างความเจริญได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองแม่สอดที่มีการพัฒนาอย่างช้าๆ จึงทำให้คนแม่สอดส่วนหนึ่ง สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถานบันเทิงครบวงจร เพื่อพัฒนาเมืองแม่สอด มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้แม่สอดซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษเต็มรูปแบบ


5.ปัญหาการจัดเก็บภาษี มีข้อเสนอเรื่องการจัดเก็บภาษีของรัฐ จะต้องกำหนดสัดส่วนให้กับท้องถิ่นในอัตราที่เป็นธรรม เพราะท้องถิ่นเป็นเจ้าของพื้นที่ของการลงทุน จะต้องได้รับสิทธิ์พิเศษด้านภาษีมากกว่าพื้นที่อื่นๆ

นายเทพไท กล่าวต่อว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากการลงพื้นที่ทั้งหมด นำเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดใหญ่ เพื่อนำไปประกอบรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และรัฐบาลต่อไป