"บุญลือ"จัดสัมมนารับฟังความเห็นร่าง ก.ม.กาสิโน

2022-06-12 14:46:50

"บุญลือ"จัดสัมมนารับฟังความเห็นร่าง ก.ม.กาสิโน

Advertisement

"บุญลือ"นำ กมธ.วิสามัญจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจัดทำร่าง ก.ม.กาสิโน

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.65 ที่อาคารเอนกประสงค์  กรมศุลกากร ท่า 23 อ.แม่สอด จ.ตาก ติดชายแดนพม่า ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฏหมายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฏหมายการแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ พร้อม กมธ.วิสามัญ ที่ปรึกษา เปิดสัมนา เรื่องหลักเกณฑ์และรูปแบบการลงทุนละการประกอบธุรกิจการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) และมาตรการในการป้องกันการพนันผิดกฏหมาย โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผวจ.ตาก นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น แลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อนำการประกอบการพิจารณา


สำหรับการสัมนาในครั้งนี้มี กมธ.วิสามัญเข้าร่วม อาทิ ส.ส.ภาคภูมิ บูลย์ประมุข  ส.ส.นิคม บุญวิเศษ ส.ส.สุรสิทธ์ วงศ์วิทยานันท  ส.สุชาติ อุสาหะ ส.ส.นพดล แก้วสุพัฒน์  ส.ส.เอกการ ซื่อทรงธรรม และนายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. สลับกันพูดคุยข้อมูลเหตุผลแนวทางของการจัดตั้ง กมธ.วิสามัญ คณะนี้ ที่ยังอยู่ในขั้นการศึกษาและยังไม่ได้กำหนดว่าจะใช้พื้นที่ใดจัดตั้งกาสิโน

ดร.บุญลือ  กล่าวว่า ในอนาคตเมื่อ กมธ.วิสามัญ ชุดนี้ศึกษาแนวทางได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเรื่องของการร่างกฏหมาย ศึกษาพื้นที่ หรือแม้แต่ศึกษาในเรื่องของเกมการพนันเพื่อทำให้ถูกกฏหมายแล้วเสร็จ จึงจะมีการพิจารณาเลือกพื้นที่ พร้อมมีการทำประชามติ ดังนั้นจึงอยู่ในขั้นตอนการศึกษา รับฟัง แลกเปลี่ยน โดยเฉพาะพื้นที่ จ.ตาก เป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ ติดชายแดน มีการเปิดบ่อนอยู่ติดชายแดน กมธ.วิสามัญ จึงได้เลือกพื้นที่นี้เข้ามาทำการเปิดเวทีสัมมนาเพื่อนำไปประกอบการจัดทำร่างกฏหมาย กาสิโนต่อไป


แท็กที่เกี่ยวข้อง