"ศุภชัย"ยัน ภท.ห่วงใย ปชช.นำกัญชาไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง

2022-06-11 21:15:05

"ศุภชัย"ยัน ภท.ห่วงใย ปชช.นำกัญชาไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง

Advertisement

"ศุภชัย"ยัน ภท.ห่วงใย ปชช.นำกัญชาไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง แจง พ.ร.บ.กัญชา หมวด 10  คุ้มครองบุคคลซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการบริโภคกัญชา กัญชง ห้ามขายบุคคลอายุต่ำกว่า 20 เตือนใช้ผิดทาง กัญชาอาจกลับไปติดล็อกเดิม

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.65  นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) โพสต์เฟซบุ๊ก Suphachai Jaismut ระบุว่า เราไม่ปล่อยปละ ไม่ละเลย แต่ถ้าไม่ช่วยกัน ก็จบ หลังการปลดล็อก มีความห่วงใยเรื่องของเยาวชน จะนำกัญชาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ผมขอเรียนว่า เรื่องนี้ เราพรรคภูมิใจไทย ห่วงใยอยู่เช่น และพยายามตีกรอบไว้เสมอ สิ่งหนึ่งที่ไม่มีการพูดถึงเลย คือ พ.ร.บ.กัญชา ที่เพิ่งผ่านการลงมติด้วยคะแนนท่วมท้น และกำลังจะอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งจะมีการแปรญัตติ การสงวนความเห็น (ซึ่งนั่นคือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ที่จะมีการบรรจุเพิ่มเติมไป)นั้น มีการระบุเรื่องข้อห้าม ไว้อย่างชัดเจน อยู่ในหมวด 10 ระบุว่า การคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการบริโภคกัญชา กัญชง และการป้องกันการใช้ในทางที่ผิด 

นายศุภชัย กล่าวต่อว่า ส่วนในมาตรา 37 ห้ามผู้ได้รับอนุญาตขายกัญชา กัญชง เพื่อการนำไปบริโภค แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 1.บุคคลซึ่งมีอายุต่ำว่า 20 ปี 2.สตรีมีครรภ์ 3.สตรีให้นมบุตร 4.บุคคลอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ผู้ได้รับอนุญาตขาย มีหน้าที่ติดประกาศ หรือแจ้ง ณ สถานที่ขาย ให้ทราบถึงข้อห้ามขายแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ตามหลักเกณฑ์วิธีการ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

นายศุภชัย กล่าวอีกว่า ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่การขายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่สั่งจ่ายให้แก่คนไข้ของตน เพื่อประโยชน์ในการบำบัดรักษาโรค เนื้อหาตรงนี้ อยู่ในพ.ร.บ.ชัดเจน และมันจะถูกบังคับใช้แน่นอน เมื่อการพิจารณากฎหมายเสร็จสิ้น ซึ่งคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือน  สาระสำคัญคือ ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชา ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ มีใบรับรองครบถ้วน คุณ “ห้าม” ขายให้เด็ก “ห้าม” ขายให้สตรีมีครรภ์ “ห้าม” ขายให้สตรีที่ต้องให้นมบุตร “ห้าม” ขายให้ใครก็ตามที่รัฐมนตรี สธ.กำหนด และในอนาคต ข้อห้ามเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะอย่าลืมว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้ ยังไม่แล้วเสร็จ ข้อเสนอแนะจากนักวิชาการ องค์กร ราชวิทยาลัยแพทย์ ความเห็นต่างๆก็จะนำมาพิจารณาว่าสมควรบัญญัติเป็นกฎหมายหรือไม่อย่างไร

"ยิ่งใช้กันในทางที่ผิดมากเท่าไร กฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ก็จะยิ่งมีความเข้มข้นในเนื้อหามากเท่านั้น ถ้าเรา ประชาชน ไม่ช่วยกัน โดยไม่ใช้ประโยชน์กัญชาอย่างเสรีบนความรับผิดชอบกัญชา ก็มีโอกาสที่จะกลับเข้าไปอยู่ในกรงเหมือนเดิม#อย่านำกัญชากลับเข้ากรง”นายศุภชัย กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง