รัฐสภาถกร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ 2 วัน 13 มาตรา

2022-06-10 22:40:18

รัฐสภาถกร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ  2 วัน 13 มาตรา

Advertisement

รัฐสภาถกร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ  2 วัน คืบหน้า 13 มาตรา จาก 172 มาตรา

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. … ต่อเป็นวันที่ 2  ที่ประชุมพิจารณามาตราที่ กมธ. เพิ่มขึ้นใหม่ การพิจารณามาตราที่กรรมาธิการเพิ่มขึ้น คือ มาตรา 13/2 หน้าที่และอำนาจของ ก.ต.ช. มาตรา 13/3 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาตรา 13/4 วาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้ มาตรา 13/5 การพ้นจากตำแหน่ง มาตรา 13/6 กำหนดการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กรณีพ้นก่อนครบวาระ มาตรา 13/7 กำหนดการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กรณีอยู่ครบวาระ และมาตรา 13/8 องค์ประชุมของการประชุม ก.ต.ช. เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ได้มีการลงมติยืนตาม กมธ.แก้ไขไว้  จนกระทั่งเวลา 16.00 น. พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี พรรคพลังประชารัฐ เสนอต่อนายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม ให้ปิดการประชุม โดยอ้างว่า ได้ดำเนินการประชุมมาพอสมควรแล้ว ซึ่งนายพรเพชรได้สอบถามความเห็นของสมาชิกว่า มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งไม่มีใครเห็นแย้ง ดังนั้นนายพรเพชร จึงสั่งปิดการประชุมในเวลา 16.03 น. ทั้งนี้เมื่อผ่านการพิจารณาทั้ง 2 วัน สามารถพิจารณาไปได้ทั้งสิ้น 13 มาตรา จากทั้งหมด 172 มาตรา

แท็กที่เกี่ยวข้อง