จัดงาน "ของดีเมืองจันท์ สีสันชายแดน" 24-28 มิ.ย.

2022-06-10 19:49:14

จัดงาน "ของดีเมืองจันท์ สีสันชายแดน" 24-28 มิ.ย.

Advertisement

จันทบุรีเตรียมจัดงานมหกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า  "ของดีเมืองจันท์ สีสันชายแดน" 24-28 มิ.ย.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.65  ที่โรงแรม นิว แทรเวล ลอด์จ จันทบุรี นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์ จ.จันทบุรี พร้อมด้วย ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จันทบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า "ของดีเมืองจันท์ สีสันชายแดน" ณ บริเวณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โปงน้ำร้อน จ.จันทบุรี

นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์ จ.จันทบุรี กล่าวว่า งานมหกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า "ของดีเมืองจันท์ สีสันชายแดน" จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-28 มิ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวร ต.เทพนิมิต อ.โปงน้ำร้อน จ.จันทบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวชายแดน กระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากมาตรการผ่อนคลายโควิด 19 ของรัฐบาล ซึ่งภายในงานมีผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาจำหน่ายภายในงาน จำนวนกว่า 100 ร้านค้า ที่ผ่านการคัดเลือกจากหน่วยงานต่างๆใน จ.จันทบุรี อาทิ สำนักงานพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาชุมชน  สำนักงานอุตสาหกรรม, กลุ่มอัญมณี  สมาพันธ์ SMEs, Biz Club  สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จ.จันทบุรี หอการค้า และชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร จ.จันทบุรี


ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าเด่น สินค้าดี สินค้าคุณภาพ ในราคาที่เอื้อมถึง และที่ไม่ควรพลาด ก็คือ กิจกรรมส่งเสริมการขาย "สินค้านาทีทอง" ซึ่งจะจัดขึ้น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 เวลา 14.00 น. ช่วงที่ 2 เวลา 16.00 น. และช่วงที่ 3 เวลา 19.00 น. อีกทั้งยังมีการแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่เวลา 15.30 - 20.30 น.

พาณิชย์ จ.จันทบุรี กล่าวอีกว่า งานดังกล่าวยังมีเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่นำสินค้าไปจำหน่าย ได้ดำเนินการเจรจาและจับคู่ธุรกิจกับฝ่ายกัมพูชา ทำให้ในอนาคตจะมีการซื้อขายสินค้าต่างๆ เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น

ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า การจัดงานนี้ จะเป็นการกระตุ้นให้ให้เกิดการค้าขายตามแนวชายแดนเพิ่มมากขึ้น และในอนาคตอยากให้มีการฟื้นฟูการจัดงานสีสันตะวันออก ถนนคนเดิน คน 3 แผ่นดิน