พปชร. ขอบคุณ ครม. ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต

2022-06-10 11:54:53

พปชร. ขอบคุณ ครม. ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต

Advertisement

พปชร. ขอบคุณ ครม. ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต ตามที่รมว.ยุติธรรม เสนอ ยันให้สิทธิคู่รักเพศเดียวกัน ครบถ้วน ทั้งรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม รับมรดกในฐานะทายาทได้ ย้ำความตั้งใจ "บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม" เร่งผลักดันร่างกฎหมาย เพื่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.65  ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม.เขต 2 โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวขอบคุณ ครม. ที่เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรมเสนอ ซึ่งถือเป็นการให้สิทธิตามกฏหมาย และหน้าที่คู่ชีวิต ครบถ้วน ทั้งสามารถรับบุตรบุญธรรมได้ ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันและกัน มีอำนาจจัดการแทนกันในคดีอาญา ทรัพย์สินคู่ชีวิตแบ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัวและร่วมกัน มีสิทธิฟ้องหย่าและรับค่าเลี้ยงชีพ ไม่สามารถจดทะเบียนซ้อนได้ มีสิทธิเซ็นยินยอมให้รักษาพยาบาลอีกฝ่าย เป็นผู้ดูแลหากอีกฝ่ายเป็นผู้ไร้-เสมือนไร้ความสามารถ และมีสิทธิจัดการศพ รับมรดกในฐานะทายาท สำหรับการจดทะเบียนคู่ชีวิต ต้องเป็นคู่รักเพศเดียวกันโดยกำเนิด และสมัครใจที่จะจดทะเบียนมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งหากเป็นผู้เยาว์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือศาล และมีสัญชาติไทยอย่างน้อยหนึ่งฝ่าย

ดร.พัชรินทร์ ย้ำว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้  ครม. โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พยายามผลักดันอย่างเต็มที่ ซึ่ง พ.ร.บ. คู่ชีวิต นี้จะเป็นกฎหมาย ที่สามารถรองรับความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว ระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน โดยมีการอุปการะเลี้ยงดูและมีความสัมพันธ์ในด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างไปจากคู่สมรส ซึ่งถือเป็นส่วนเติมเต็มของกฎหมาย พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่มีอยู่แล้ว ให้สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงให้สิทธิครอบคลุมมากขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งนี้ พรรคพลังประชารัฐ ยืนยันเจตนารมณ์ และความตั้งใจจริง ต่อการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ ให้สอดรับกับบริบทสังคม และส.ส. ของพรรค ก็จะมีส่วนร่วมต่อไป ในโอกาสที่ ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ในเร็ววันนี้