สภาฯ โหวตรับหลักการ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า

2022-06-08 21:06:41

สภาฯ โหวตรับหลักการ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า

Advertisement

สภาฯ โหวตรับหลักการ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณา 25 คน

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 65  ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯคนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม มีวาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... หรือร่างพ.ร.บ.สุราก้าวหน้า วาระที่หนึ่ง รับหลักการ ที่นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล กับคณะ เป็นผู้เสนอ โดยมีสาระสำคัญคือ เปิดให้รายย่อยสามารถผลิตและจำหน่ายสุรา โดยลดเงื่อนไขการขออนุญาตลงมา แต่ปรากฎว่าครม. ขอนำร่างดังกล่าวกลับไปทบทวน ก่อนส่งกลับมาให้ที่ประชุมสภาฯพิจารณาในวันนี้

นายอนุชา นาคาศัย รมว.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนครม. ชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่ผ่านมา ครม.พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่จำเป็นต้องแก้ไขร่างกฎหมายหลัก แต่สามารถแก้ไขในกฎหมายลำดับรอง หรือกฎกระทรวงที่ได้กำหนดควบคุมการผลิต กำลังการผลิต วัตถุดิบ ปริมาณ และอื่นๆ ได้

ด้านนายเท่าพิภพ กล่าวว่า ตนได้ไปชี้แจงสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟัง ก็คิดว่าจะสามารถเปลี่ยนใจรัฐบาลได้ อย่างไรก็ตาม ตนก็ยังไม่ได้รับคำตอบว่า ทำไมคนตัวเล็กถึงทำเหล้า ทำเบียร์ขายไม่ได้ การตั้งคำถามว่าต้มเหล้าทำเบียร์แล้วใส่สารต่างๆผสมสารอันตรายต่อสุขภาพเข้าไปจะทำอย่างไรนั้น ตนยืนยันว่าการควบคุมคุณภาพยังคงเหมือนเดิม ร่างกฎหมายที่เสนอนั้นไม่ได้เข้าไปแก้ไขอะไร ดังนั้น การพูดในลักษณะนี้จึงถือเป็นการใส่ร้ายของราชการและนายทุนใหญ่

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้อภิปราย โดยมีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนร่างพ.ร.บ.สุราก้าวหน้า อาทิ นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ นายเกียรติ สิทธีอมร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจไทย เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสมาชิกอภิปรายได้ระยะหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับมติของครม.ที่ไม่รับร่างฉบับนี้ ในขณะที่ยังมีผู้อภิปรายเหลืออยู่ 8 คน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล เสนอญัตติขอปิดการอภิปราย เพราะเห็นว่าสมาชิกมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ได้ลุกขึ้นขอให้นายณัฐพงษ์ยอมที่จะให้สมาชิกที่เหลือได้อภิปรายให้จบ เพราะทุกคนเตรียมตัวมาแล้ว แต่นายณัฐพงษ์ได้ร้องต่อประธานว่าหากจะให้สมาชิกอภิปรายต่อ ประธานต้องให้สัญญาว่าร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้จะได้ลงมติในวันนี้ เพราะกังวลจะถูกลากออกไปจนองค์ประชุมไม่ครบ แต่นายสุชาติชี้แจงว่าไม่สามารถให้สัญญาได้ เนื่องจากการโหวตขึ้นอยู่กับองค์ประชุม ทำให้นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายต่อ ทำให้ที่ประชุมต้องลงมติว่าจะอภิปรายต่อหรือไม่ และเกิดข้อถกเถียงกันจนหาข้อสรุปไม่ได้ ในที่สุด นายสุชาติจึงขอให้วิปแต่ละพรรคไปหารือกัน และสั่งพักการประชุมเป็นเวลา 10 นาที

ต่อมาเวลา 19.11 น. ได้กลับมาประชุมอีกครั้ง โดยนายณัฐพงษ์ขอให้นายสุชาตินั่งเป็นประธานจนจบ ไม่ปิดประชุมก่อน ถ้านายสุชาติยืนยันตนยินดีถอนญัตติ ด้านนายสุชาติ กล่าวตอบว่า “ท่านกลัวกิตติศัพท์ผมที่ปิดประชุมหรือ ผมทำหน้าที่จนจบ ไม่ต้องห่วง” และให้สมาชิกอภิปรายจนจบ

นายวรพจน์ ด้วงพิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกฎหมาย กรมสรรพสามิต ชี้แจงว่า สิ่งที่สมาชิกได้อภิปรายล้วนแล้วแต่เป็นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตขอผลิต ไม่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมฯได้ปรับปรุงกฎกระทรวง ซึ่งแน่นอนว่าจะยกเลิกทุนจดทะเบียน และทบทวนกำลังการผลิตให้เหมาะสมกับการควบคุม โดยจะใช้เวลาในการปรับปรุงภายใน3 เดือน และจะเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้บังคับใช้โดยเร็ว

จากนั้นเวลา 20.20 น. ที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่รับหลักการร่างพ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ด้วยคะแนน 178 ต่อ 137 งดออกเสียง 15 เสียง ทั้งนี้ ได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 25 คน