หัวหินอบรมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ

2022-06-08 17:31:00

หัวหินอบรมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ

Advertisement

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเปิดอบรมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ และการสร้างทีม (ผู้ก่อการดี)หลังรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิด "โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ และการสร้างทีม (ผู้ก่อการดี)" มี พ.อ.ยงยุทธ หาญสมศรี รอง ผบ.รร.นายสิบทหารบก นายอติชาติ ชัยศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน คณะผู้บริหารเทศบาล สาธารณสุขอำเภอหัวหิน โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 7 โรงเรียน ตลอดจนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในสังกัดเทศบาลฯที่เข้ารับการอบรมจำนวน 2 รุ่น/ รุ่นละ 180 คน รวม 360 คน มีครูแกนนำในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองหัวหิน อาสาสมัครกู้ภัย ครูฝึกโรงเรียนนายสิบทหารบก ตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรม เข้าร่วมการอบรมแกนนำ (ครู ข ) หลักสูตรว่ายน้ำการลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด อีกจำนวน 40 คน รวมมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 400 คน จัดการอบรมระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน นี้

นายนพพร กล่าวว่า  โครงการนี้จัดโดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหิน โดยได้รับการสนับสนุนคณะทำงานและคณะวิทยากรจากกรมแพทย์ทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โรงเรียนนายสิบทหารบก ชมรม Share for LifeJoin for Love มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน และทีมภาคีเครือข่ายๆมาให้ความรู้ในภาควิชาการและปฏิบัติเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงการลงเล่นน้ำ การพบเห็นคนจมน้ำเพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างถูกวิธี การป้องกันการจมน้ำและความปลอดภัยทางน้ำแก่เยาวชนนักเรียน ฝึกสอนและปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR และการใช้ AED (เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ) เพื่อสร้างทีมผู้ก่อการดี (ครู ข) หลักสูตรว่ายน้ำการลอยตัวและการเอาชีวิตรอด (ตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข) ซึ่งเมื่อวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองหัวหินได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ “ชนะเลิศระดับทอง (ดีเด่น)” ทีมผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ” (MERIT MAKER) ระดับประเทศ ประจำปี 2564 จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ที่ผ่านมาว่า สามารถช่วยเด็กจากการจมน้ำเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 56 เน้นเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เหลือ 2.5 คน ต่อประชาชนเด็กแสนคนภายในปี 2570 โดยเน้น 3 เรื่อง คือ พื้นที่เล่น ลอยเป็นช่วยเหลือได้ เพื่อสร้างทักษะจำเป็นและเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่น การขับเคลื่อนการป้องกันการจมน้ำในพื้นที่ และจากสถานการณ์ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ปี 2558 - 2563 พบการเสียชีวิต 12 ราย ส่วนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินที่รับผิดชอบ 2 ตำบล คือ ต.หัวหิน และ ต.หนองแก ไม่พบการเสียชีวิต และปี 2565 พบเสียชีวิตจากจมน้ำ จำนวน 1 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง