ภท.ขอ ส.ส.ทุกพรรคหนุนร่าง พ.ร.บ.กัญชา

2022-06-08 13:34:31

ภท.ขอ ส.ส.ทุกพรรคหนุนร่าง พ.ร.บ.กัญชา

Advertisement

ภท.ปลื้มปลดล็อกกัญชาพ้นยาเสพติดเป็นไปตามหาเสียง ขอ ส.ส.ทุกพรรคหนุนร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.65  ที่รัฐสภา นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย แถลงเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง (ฉบับที่…) พ.ศ…. ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯวันนี้ว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทที่ 5 ที่กัญชาเป็นยาเสพติด และหลังจากวันที่ 9 มิ.ย. กัญชาจะไม่เป็นยาเสพติดอีกต่อไป นี่คือสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยได้ดำเนินการได้หาเสียงไว้ในเรื่องกัญชาเสรี เพราะทุกถ้อยคำที่ปรากฏอยู่ในป้ายหาเสียง เราได้ทำตามที่สัญญาไว้กับประชาชนว่าพูดและทำแล้ว ดังนั้นสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือจะทำอย่างไรให้กัญชาเป็นประโยนชน์มากที่สุด ซึ่งในการประชุมสภาฯ วันนี้จะเป็นการพิจารณาร่างพ.ร.บ.กัญชง กัญชา ในวาระแรก ซึ่งหากส.ส.ให้ความเห็นชอบและตั้งกรรมาธิการก็จะสามารถพิจารณาได้ภายในหนึ่งเดือน เนื่องจากมีอยู่เพียง 45 มาตราเท่านั้น

นายศุภชัย กล่าวต่อว่า ส่วนที่มีผู้ห่วงใยและมีความกังวลเรื่องการดูแลการใช้และอาจมีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เขียนไว้ชัดเจนว่า ไม่ให้จำหน่ายแก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี, หญิงมีครรภ์, หญิงให้นมบุตร สิ่งที่มีความห่วงใยคือเมื่อปลดล็อกแล้วจะเกิดสูญญากาศ เกิดหลุมดำในการที่จะทำให้ทุกคนมีเสรีภาพในการใช้กัญชากันอย่างเต็มที่ หากได้ติดตามจะพบว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ออกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 667/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าใจเรื่องยาเสพติด ฉะนั้นความไม่สบายใจที่ว่าจะเกิดหลุมดำ คณะกรรมการเหล่านี้มีหน้าที่สร้างความเข้าใจในการใช้กัญชา นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขก็พยายามที่จะใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการกำกับการใช้กัญชาเพื่อให้เป็นประโยชน์อย่างสมบูรณ์ ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ใคร ซึ่งน่าจะช่วยสร้างความสบายใจให้ประชาชนได้ว่าส่วนราชการไม่ได้ปล่อยปะละเลยให้เกิดช่องว่างและทำให้เกิดปัญหา

“ผมขอฝากไปยังส.ส.พรรคอื่นแล้วว่าอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์ ในการทำให้กัญชาเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ต่อประชาชนในการเสนออะไรเพิ่มเติม รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากภายนอก เราก็พร้อมจะนำเข้าไปบรรจุในร่างพ.ร.บ.ฯ เพื่อให้เป็นกฎหมายที่สมบูรณ์ดีที่สุด กฎหมายนี้ไม่ได้เป็นกฎหมายของพรรคภูมิใจไทย แต่ควรเป็นกฎหมายของประชาชน เพราะที่นี่คือสภาผู้แทนราษฎร และเราเป็นผู้แทนของราษฎร วันนี้ภูมิใจไทยทำมาถึงจุดนี้ได้ เราถือว่าไม่ได้ทำมาอย่างโดดเดี่ยว แต่เราได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและสมาชิกพรรคการเมืองทุกพรรค หวังว่าการดำเนินเกี่ยวกับเรื่องพ.ร.บ.ฉบับนี้จะเป็นไปด้วยความสำเร็จไปด้วยดี ดังนั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าส.ส.ทุกพรรคจะทำเพื่อประโยชน์ให้กับประชาชน วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ 8 มิ.ย. เพราะเป็นวันสุดท้ายของกัญชาที่จะเป็นยาเสพติด” นายศุภชัย กล่าว