ชาวบ้านผวาพบรอยเท้าสัตว์คล้ายเสือโผล่กลางไร่มัน (มีคลิป)

2022-06-07 13:16:51

ชาวบ้านผวาพบรอยเท้าสัตว์คล้ายเสือโผล่กลางไร่มัน (มีคลิป)

Advertisement

ชาวบ้านผวาพบรอยเท้าสัตว์คล้ายเสือโผล่กลางไร่มันสำปะหลังใน อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 7 มิ .ย. 65  ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ  รายงานว่า พบรอยเท้าของสัตว์คล้ายเสือเดินไปมาในไร่มันสำปะหลังของชาวบ้านบ้านภูเขาทอง หมู่ 9 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ จึงได้แจ้งผู้นำชุมชนพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ อ.หนองบัวระเหวเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบ หวั่นเกิดอันตราย โดยก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ได้มีชาวบ้านบ้านท่าบอน ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ก็พบรอยเท้าในลักษณะเดียวกัน แต่ก็ยังไม่มีใครพบตัว  จนกระทั่งวันนี้มีชาวบ้านบ้านภูเขาทองออกไปทำไร่มันสำปะหลังและพบกับรอยเท้าขนาดใหญ่คล้ายรอยเท้าเสือจึงได้เรียกเพื่อนบ้านมาดู


ต่อมาผู้สื่อข่าว ได้เดินทางไปพบกับชาวบ้านบ้านภูเขาทอง  พร้อมไปตรวจสอบรอยเท้าสัตว์ลักษณะคล้ายรอยเท้าเสือ ขนาดกว้างประมาณ 5- 6 ซม. ยาวประมาณ6- 7 ซม.จำนวนมาก กลางไร่มันสำปะหลังของนายสาคร ทองพูน อายุ 53ปี สมาชิกสภาเทศบาล ต.โคกสะอาด อยู่ทิศตะวันตกบ้านภูเขาทอง ทั้งนี้ชาวบ้านยังได้เก็บตัวอย่างขนสีดำและขาวซึ่งน่าจะเป็นของสัตว์ดังกล่าวซึ่งพบในบริเวณที่สัตว์นอนใส่ถุงพลาสติกเอาไว้เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 


นายสาคร ทองพูน ชาวบ้าน เล่าว่า รอยเท้าคล้ายเสือที่พบน่าจะมี 2 ตัวเพราะมีรอยเท้าขนาดไม่เท่ากัน ซึ่งจะแจ้งให้ผู้นำชุมชนช่วยประกาศแจ้งทางหอกระจายข่าวเพื่อเตือนชาวบ้านที่ออกไปทำไร่ทำนา หรือหาของป่าให้ระมัดระวัง รักษาสัตว์เลี้ยงให้อยู่ในความปลอดภัย หากใครพบเห็นสัตว์ดังกล่าวก็ให้รีบแจ้งผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ป่าไม้โดยด่วน เพื่อจะได้ตรวจสอบให้แน่ชัดและหาแนวทางจับนำไปปล่อยป่าที่สมบูรณ์ต่อไป