"ปตท.-บางจาก"ปรับลดราคาเบนซิน ขึ้นดีเซล 1 บาทต่อลิตร

2022-06-06 17:32:32

"ปตท.-บางจาก"ปรับลดราคาเบนซิน ขึ้นดีเซล 1 บาทต่อลิตร

Advertisement

"ปตท.-บางจาก"ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน  60 สตางค์ต่อลิตร  E85 ลด 40 สตางค์ต่อลิตร  ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลปรับขึ้นราคา 1 บาทต่อลิตร มีผลตี 5 วันที่ 7 มิ.ย. เป็นต้นไป


เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.65 ปตท. และ บางจาก แจ้งปรับราคาน้ำมันทุกชนิด โดยน้ำมันในกลุ่มเบนซินปรับลดราคา 60 สตางค์ต่อลิตร  น้ำมันเบนซินแก็สโซฮอล์ E85 ปรับลดราคา 40 สตางค์ต่อลิตร  ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลมีการปรับขึ้นราคา 1 บาทต่อลิตร มีผลวันที่ 7 มิ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป