ปธ.วิปรัฐบาลถกร่าง พ.ร.บ.ตำรวจลากยาว

2022-06-06 12:31:23

ปธ.วิปรัฐบาลถกร่าง พ.ร.บ.ตำรวจลากยาว

Advertisement

ปธ.วิปรัฐบาลคาดรัฐสภาถกร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ  9-10 มิ.ย.อาจไม่แล้วเสร็จ ต้องเพิ่มวันประชุม  ไม่กังวล ก.ม.ลูก 2 ฉบับ รอดูท่าที ส.ว. พรรคเล็ก

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมวิปรัฐบาลว่า วันนี้จะมีการประชุมเรื่องร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ... โดยจะมีการเชิญคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติมาชี้แจงให้ทราบ รวมถึงร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ... หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม ทั้งนี้ในส่วนการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจฯนั้นมีผู้แปรญัตติเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการพิจารณา 2 วันคือวันที่ 9-10 มิ.ย.อาจไม่แล้วเสร็จ แต่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาได้กำหนดวันประชุมร่วมรัฐสภาเพิ่มเติมอีก 2 วันคือวันที่ 16 - 17 มิ.ย. จากนั้นวันที่23-24 มิ.ย. จะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน 2ฉบับ ซึ่งส่วนตัวก็ไม่รู้สึกกังวลในเรื่องกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ เพราะส่วนใหญ่ในที่ประชุมชั้นกรรมาธิการเห็นพ้องต้องกันเป็นเสียงข้างมากเยอะ แต่ต้องไปดูในชั้นการประชุมร่วมรัฐสภา เพราะยังไม่ทราบว่าส.ว. และพรรคเล็กจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปอย่างไร

เมื่อถามว่า กังวลกรณีที่มีส.ว. และส.ส. พรรคเล็กสงวนคำแปรญัตติเรื่องการคำนวณส.ส. บัญชีรายชื่อด้วยการหาร 100 และหาร 500 หรือไม่ นายนิโรธ กล่าวว่า ตนไม่รู้สึกกังวล เพราะเป็นเรื่องที่แต่ละคนต่อสู้ เพื่อให้ได้สิทธิและเสรีภาพว่าจะทำอย่างไรให้สมดุล เพราะพรรคเล็กอาจเห็นว่าเสียเปรียบ จึงต้องต่อสู้ด้วยการแปรญัตติ ซึ่งสุดท้ายยังไม่ทราบว่าจะต้องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่

แท็กที่เกี่ยวข้อง