"ชัชชาติ"พายเรือคายัคเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา (มีคลิป)

2022-06-05 11:25:53

 "ชัชชาติ"พายเรือคายัคเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา (มีคลิป)

Advertisement

"ชัชชาติ"พายเรือคายัคเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมปลูกต้นมะฮอกกานีเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2565

เมื่อ เวลา 07.00 น. วันที่ 5 มิ.ย. 65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานกิจกรรม “รวมพลเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาและปลูกต้นไม้” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 (World Environment Day 2022) โดยพายเรือคายัคเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้มี ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าฯ กทม. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม.ผู้บริหาร กทม. ผู้แทนจากกรมเจ้าท่า ชมรมนิยมพาย ผู้อำนวยการเขต ภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารและและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมด้วย ณ บริเวณลานใต้สะพานพระราม 8 และสวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด


ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นกิจกรรมที่ทั่วโลกทำพร้อมกัน ปีนี้เป็นปีที่ 50 ภายใต้แนวคิด OnlyOneEarth กทม. จะเป็นผู้นำทำสิ่งแวดล้อมให้ดีเพื่อส่งต่อให้แก่ลูกหลาน ซึ่งมีหลายมิติที่เราต้องทำ ทั้งเรื่องการเก็บขยะ การดูแลแม่น้ำลำคลอง การปลูกต้นไม้ การลดภาวะโลกร้อน การปล่อยภาวะเรือนกระจก ซึ่งอยู่ในนโยบายที่เราเร่งผลักดันเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของ กทม.โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน OnlyOneEarth คือมีโลกใบเดียว ถึงแม้ว่าจะมีดาวเป็น พันล้านดวงในกาแล็กซี่ ซึ่งก็สืบต่อมาถึง BangkokOnlyOne คือมี กทม. แค่หนึ่งเดียวเหมือนกัน เราจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จริงๆ แล้ว ทุกๆ วันคือวันสิ่งแวดล้อมโลก เพราะเราไม่มีเวลาที่จะเสียไปอีกแล้ว


สำหรับกิจกรรม “รวมพลเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาและปลูกต้นไม้”กทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต และภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ชมรมนิยมพาย และกรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการขนส่งมวลชน 2. ด้านพลังงาน  3. ด้านพื้นที่สีเขียว และ 4. ด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยกำหนดจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 (World Environment Day 2022) ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิ.ย.65 ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก ร่วมกันเก็บขยะและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งรณรงค์ไม่ทิ้งขยะและไขมันลงในแม่น้ำและคูคลอง และปลูกต้นไม้ จำนวน 69 ต้น ประกอบด้วย มะฮอกกานี ตะเคียนทองและขี้เหล็ก ภายในสวนหลวงพระราม 8 เพื่อให้เจริญเติบโตให้ร่มเงา อีกทั้งช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างออกซิเจน นอกจากนี้ 50 สำนักงานเขต จะจัดกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อาทิ การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การจัดเก็บขยะในแม่น้ำคูคลอง การรณรงค์ลดใช้พลังงาน และลดมลพิษทางอากาศ เพื่อร่วมเป็นแรงผลักดันในโครงการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้อีกด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง