"ทิพานัน"ยันรัฐบาลจัดสรรงบเพื่อพัฒนาเท่าทันสถานการณ์

2022-06-03 11:06:51

"ทิพานัน"ยันรัฐบาลจัดสรรงบเพื่อพัฒนาเท่าทันสถานการณ์

Advertisement

"ทิพานัน"ขอบคุณสภาฯ ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 66  ย้ำรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา เท่าทันสถานการณ์ วอน "ธีรรัตน์" ศึกษาข้อมูลใหม่ ยันงบรัฐบาล disrupt และป้องกันการ corrupt แบบยุครัฐบาลเพื่อไทย ย้ำนายกฯ จริงใจซื่อสัตย์ต่อประชาชน

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.65 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ต้องขอบคุณสภาฯ ที่ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลังจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของกรรมาธิการวิสามัญ พ.ร.บ. งบประมาณต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการอภิปราย ของ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส. กทม. และโฆษกพรรคเพื่อไทยที่อภิปรายเรื่องงบประมาณ ยังอาศัยข้อมูลที่ตนเองท่องจ คล้ายมีโพยใบสั่งจากต่างประเทศ ไม่รับฟังข้อมูลงบประมาณที่ถูกต้อง ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เคยได้อธิบายและชี้แจงไปก่อนหน้านแล้ว หลายสิ่งที่ น.ส.ธีรรัตน์เสนอมาก็ล้วนอยู่ในแผนนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศของท่านนายกรัฐมนตรี การทำงานของรัฐบาลและหน่วยงานรัฐในปัจจุบันได้พัฒนาและปรับตัวแบบที่ น.ส.ธีรรัตน์ ใช้ว่าคำว่า disrupt แล้วทั้งสิ้น ซึ่งการทำงานดังกล่าวก็มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ซึ่งตรงกันข้ามกับรัฐบาลในอดีตของพรรคเพื่อไทยที่มีประวัติโกงชาติ เอา disrupt มาบังหน้าเพื่อหลอกลวงประชาชน ในขณะที่เบื้องหลัง corrupt หักหลังประชาชน

น.ส.ทิพานัน กล่าวต่อว่า  งบประมาณที่รัฐบาลเสนอมาเป็นงบที่ครบถ้วนต่อการพัฒนา มียุทธศาสตร์และแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยงบประมาณต่างๆ มุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นงบประมาณที่ดูแลและพัฒนาพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยของชีวิต และรัฐยังตั้งงบลงทุน 1.141 ล้านล้านบาท (35% ของงบประมาณ ปี 2566) เพื่อนำมาพัฒนาประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลยังจัดสรรแหล่งเงินอื่นๆ นอกเหนืองบประมาณประจำปี เช่น รายได้ของรัฐวิสาหกิจ มาดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ประเทศชาติ และหลายโครงการลงทุนใหญ่ๆ รัฐบาลยังดำเนินการร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชนแบบ PPP ที่เป็นเงินร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศ

"รัฐจัดเตรียม 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะมีเมืองแห่งนวัตกรรม (EECi) และเมืองใหม่อัจฉริยะด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) เตรียมการจ้างงานกว่า 4.2 แสนตำแหน่ง โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการและปลดล็อคกฎหมายต่างๆ ที่ล้าหลังเพื่อให้เอื้อต่อการลงทุน จัดทำโครงสร้างพื้นฐานของ EEC ให้เป็นประตูสำคัญเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค และยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล พัฒนาเทคโนโลยี 5G ทั่วประเทศจนเป็นประเทศแรกๆ ของอาเซียน รวมถึงพัฒนา “สังคมไร้เงินสด” (cashless society) ให้เกิดเร็วขึ้นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโควิด ดังนั้นจึงเห็นชัดว่าอนาคตของประเทศไทยกำลังพัฒนาให้มีศักยภาพทันโลก สร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน"น.ส.ทิพานัน กล่าว

น.ส.ทิพานัน กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการแก้ปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้าแต่ละครัวเรือน แก้ปัญหาให้ตรงจุด ทั้ง “5 มิติ” ได้แก่มิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการศึกษา มิติด้านรายได้ และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้ารายครอบครัว ซึ่งทุกอย่างกำลังดีขึ้น และที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่งรัดดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม “ยากจนพิเศษ” 1.2 ล้านคน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้เกือบ 100% ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 นอกจากนี้รัฐให้ความสำคัญการศึกษาสำหรับเด็กวัยเรียน จัดสรรงบประมาณสนับสนุนมาโดยตลอดเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณ ปี 2566 ไว้ถึง 122,786 ล้านบาท แบ่งเป็นจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน อาหารรกลางวันและนมโรงเรียน ขอย้ำว่า รัฐบาลพล..ประยุทธ์ได้ปรับเปลี่ยนสร้างกลไก disrupt การทำงานให้การกระจายงบประมาณส่งตรง-เต็มจำนวน-ถึงกระเป๋าเงินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแบบที่อุดช่องโหว่ ไม่ให้นักการเมืองที่ถนัด corrupt หักหัวคิวได้ โดยความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อประชาชนเสมอ

"สิ่งสำคัญ อยากให้พรรคเพื่อไทย และ น.ส.ธีรรัตน์ ตระหนักคือ รัฐบาลที่ดี ต้องไม่โกงประชาชน รัฐที่ดีต้องไม่ฉวยโอกาสเข้าครอบครัวตัวเอง รัฐที่ดีต้องมีธรรมมาภิบาลซื่อสัตย์สุจริต สุดท้ายผู้นำที่ดีจะไม่ให้ลูกน้องติดคุกแทน ซึ่งรัฐบาลของนายทักษิณและ น.ส.ยิ่งลักษณ์ที่ผ่านไม่เคยมี เพราะหลักฐานปรากฎเด่นชัดว่ามีประวัติการโกงอย่างชัดเจนจนต้องหนีคดีไปต่างประเทศ สิ่งสำคัญ น.ส.ธีรรัตน์ ไม่ควรเอารูปนักโทษชายทักษิน-นักโทษหญิงยิ่งลักษณ์ มาโชว์ในสภาฯอันทรงเกีรยติ เป็นเยี่ยงอย่างแบบไม่อายฟ้าอายดิน” น.ส. ทิพานัน กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง