ฉลุย! สภาฯผ่านร่างพ.ร.บ.งบปี 66 วาระแรก 278 ต่อ 194 เสียง

2022-06-03 07:31:00

ฉลุย! สภาฯผ่านร่างพ.ร.บ.งบปี 66 วาระแรก 278 ต่อ 194 เสียง

Advertisement

ฉลุย! มติสภาฯรับหลักการร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 66 วาระแรก  278 ต่อ 194 เสียง ตั้ง 72 อรหันต์ นั่ง กมธ.แปรญัตติภายใน 30 วัน นายกฯขอบคุณ ส.ส.นำประเทศไทยฝ่ามรสุม   

เมื่อ เวลา 01.10 น. วันที่ 3 มิ.ย. 65  ที่รัฐสภา หลังจากการอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4 สมัยสามัญ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท ที่ ครม. เป็นผู้เสนอ วาระแรกในชั้นรับหลักการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจึงมีการลงมติเห็นชอบรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว วาระแรก ด้วยคะแนน 278 ต่อ 194 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 0 หลังจากใช้เวลาพิจารณามานาน 3 วัน 3 คืน จากนั้นที่ประชุมได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 72 คน

ในโอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวขอบคุณที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า ในนามรัฐบาล ขอขอบคุณประธานและสมาชิกทุกคนที่ร่วมกันพิจารณา ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่รัฐบาลเสนอโดยมติส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบ ขอเรียนอีกครั้งว่าแม้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่มีอย่างจำกัด รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับประชาชนและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ โดยการจัดทำร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฉบับนี้เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัว ของเศรษฐกิจและสังคมภาย หลังภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นจากโรคโควิด 19 และสถานการณ์โรคในปัจจุบัน ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างโอกาส สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ รวมทั้งสนับสนุนเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง และเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ สำหรับความเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอต่าง ๆ ของสมาชิกทุกคนอภิปรายไว้ ตนขอฝากคณะกรรมาธิการวิสามัญที่สภาฯ นี้แต่งตั้งขึ้นนำไปใช้ประกอบในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบยิ่งขึ้น รวมทั้งให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตามที่มุ่งหวังทุกประการ

จากนั้นนายชวน หลักภัย ประธานสภาฯ กล่าวว่า กรรมาธิการจะมีการกำหนดแปรญัตติใน 30 วัน โดยมีการนัดหมายประชุมนัดแรกในวันที่ 6 มิ.ย.นี้ เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมงบประมาณ พร้อมทั้งได้กล่าวปิดการประชุมสภาในเวลา 01.28 น. 

พล.อ.ประยุทธ์  กล่าวภายหลังที่ประชุมสภาฯมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ว่า จากนี้จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ(กมธ.) วิสามัญ จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่สอง ซึ่งรัฐบาลขอขอบคุณทุกคนที่ติดตาม ขณะเดียวขอให้เข้าใจหลักการและเหตุผล รวมถึงความจำเป็นและสถานการณ์ต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องจนทำให้การจัดทำงบประมาณในครั้งนี้ยากพอสมควรในการเฉลี่ยงบประมาณสำหรับดูแลส่วนต่างๆ ให้ได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม หวังว่าในการพิจารณาชั้นกมธ.วิสามัญ หากมีการปรับลดงบประมาณบางรายการออกไป และนำงบประมาณจำนวนดังกล่าวไปใช้ในโครงการอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในเล่มงบประมาณ นอกจากนี้ขอยืนยันว่าเรื่องใดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจะเร่งรัดปรับงบประมาณให้ได้เพิ่มขึ้น

เมื่อถามว่ารู้สึกสบายใจต่อผลการลงมติในครั้งนี้หรือไม่ เพราะเสียงสนับสนุนให้รับร่าง มีมากกว่าจำนวนส.ส.ฝ่ายรัฐบาล นายกฯ กล่าวว่า ขอบคุณ และรู้สึกสบายใจที่วันนี้ผ่านไปได้ด้วยดี แสดงให้เห็นว่าส.ส.หลายคนเข้าใจ ขณะเดียวกันต้องยอมรับว่ามีอีกหลายคนยังไม่เข้าใจ ซึ่งเขาอาจจะพยายามไม่เข้าใจ แต่ตนรับได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ขอขอบคุณหัวหน้าพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลทุกพรรคที่ให้การสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล เพื่อจะได้ร่วมกันนำนาวา คือประเทศไทยของเราให้สามารถแล่นผ่านมรสุมไปให้ได้ โดยเราต้องใช้เวลามากพอสมควรในการฟื้นคืนสภาพและขอยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลประชาชนทุกคนให้ดีที่สุด

เมื่อถามอีกว่าคิดว่าตอนนี้เสถียรภาพรัฐบาลดีขึ้นแล้วใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว พร้อมกับเดินจากวงสัมภาษณ์ของสื่อมวลชน ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีเกิดเหตุทะเลาะกันระหว่างส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลด้วย นายกฯ ส่ายหัว พร้อมกล่าวว่า ไม่เห็น เมื่อถามว่าผลการลงมติในวันนี้จะสามารถสะท้อนถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า อย่าเพิ่งมองไปไกล 

สำหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 72 คน มีดังนี้ สัดส่วนคณะรัฐมนตรี 18 คน ได้แก่ 1.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง 2.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง 3.นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผอ.สำนักงบประมาณ 4.นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 5. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คลัง 6.นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ 7.นายวราเทพ รัตนากร อดีตรมช.คลัง 8.นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ส.ส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทย 9.น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ 10.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ส.ส.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา 11.นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคเศรษฐกิจไทย 12.นายภาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา 13.นายชาดา ไทยเศรษฐ ส.สอุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย 14.นายสรวุฒิ เนื่องจำนง ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ 15.พล.ท.กิตติ มินิหุต 16.นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ 17.นายนพดล พลเสน 18.นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม

พรรคเพื่อไทย 15 คน ได้แก่ 1.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 2.นายเกรียง กัลป์ตินันท์ 3.นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคราม 4.นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน 5.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคราม 6.นายวิชาญ มีนชัยนันท์ 7.นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย 8.นายโกศล ปัทมะ ส.ส.นครราชสีมา 9.นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ ส.ส.ศรีษะเกษ 10.นายนพพล เหลืองทองนารา ส.ส.พิษณุโลก 11.นางอนุรักษ์ บุญศล ส.ส.สกลนคร 12.นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี 13.นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญหา ส.ส.กทม. 14. น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด 15.นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล

พรรคพลังประชารัฐ 11 คน ได้แก่ 1. น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี 2.พ.ต.ท. ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี 3.นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ 4.นายต่อศักดิ์ อัศวเหม ส.ส.บัญชีรายชื่อ 5.นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ 6.นายจักรัตน์ พั้วช่วย ส.ส.เพชรบูรณ์ 7.นายสมเกียรติ วอนเพียร ส.ส.กาญจนบุรี 8.นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช 9.นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา 10.นางกรณิศ งามสุคนรัตนา ส.ส.กทม. 11.นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคภูมิใจไทย 7 คน ได้แก่ 1. น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ส.ส.ลพบุรี 2.นายสมเจตน์ ลิมปพันธุ์ ส.ส.สุโขทัย 3.นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ส.ส.กาญจนบุรี 4.นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา 5.นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น 6.นางนันทนา สงฆ์ประชา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาภิวัฒน์ 7.นายปวีณ แซ่จึง

พรรคประชาธิปัตย์ 6 คน ได้แก่ 1.นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2.นายบัญญัติ เจนตนจันทร์ ส.ส.ระยอง 3.นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช 4.นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี 5.นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ 6.นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคก้าวไกล 6 คน ได้แก่ 1.น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3.นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 4.นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 5.นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ 6.นายพริษฐ์ วัชรสินธุ

พรรคเศรษฐกิจไทย 2 คน ได้แก่ 1.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2. น.ส.จอมขวัญ กับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร

พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน ได้แก่ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด

พรรคเสรีรวมไทย 1 คน ได้แก่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร

พรรคประชาชาติ 1 คน ได้แก่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 คน ได้แก่ นายมนูญ ศิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคเพื่อชาติ 1 คน ได้แก่ น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 คน ได้แก่ นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคท้องถิ่นไทย 1 คน ได้แก่ นายโกวิทย์ โพธ์งาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ

กำหนดการแปรญัตติภายใน 30 วัน โดยกมธ.เริ่มประชุมนัดแรกในวันที่ 6 มิ.ย.นี้ เวลา 14.00 น.

แท็กที่เกี่ยวข้อง