"ชัชชาติ" ใช้ทราฟฟี่ฟองดูว์แก้ปัญหา กทม.

2022-06-02 20:38:18

"ชัชชาติ" ใช้ทราฟฟี่ฟองดูว์แก้ปัญหา กทม.

Advertisement

ผู้ว่าฯกทม.เผยใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาเมืองกรุงในระดับเส้นเลือดฝอยผ่านทราฟฟี่ฟองดูว์ 

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.65 ที่ศูนย์ระบบเทคโนโลยีจราจร กทม. ชั้น 2 ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม.เปิดเผยว่า ในปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นในกทม. โดยเฉพาะปัญหาทางกายภาพ เช่น ทางเท้าพัง น้ำท่วมขัง ถนนเปลี่ยว ขยะสะสม มีลักษณะของปัญหาที่ใกล้เคียงกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งความยากของปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งอยู่ที่ปริมาณของปัญหาที่มีจำนวนมาก เป็นปัญหาเส้นเลือดฝอยซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในกทม. แม้ว่า กทม. จะมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหลากหลายช่องทาง เช่น สายด่วน 1555 ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ทางอินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊กศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร ศูนย์ กทม.1555 (https://www.facebook.com/rongtook1555) แต่ช่องทางเหล่านี้ยังมีข้อติดขัดในบางมิติ เช่น การติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าของการแก้ไขยังมีอยู่อย่างจำกัด การขาดการรายงานผลและการแสดงการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยปัจจุบันแจ้งเพียงรายงานตัวเลขเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้ประชาชนทั่วไปไม่รับรู้ถึงความคืบหน้าทำให้กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างประชาชนและ กทม. ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น กทม.จะต่อยอดระบบการรายงานปัญหาออนไลน์ทราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ที่พัฒนาโดย สวทช. เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยแจ้งปัญหาต่าง ๆ ตั้งแต่การแจ้งปัญหา การติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของ กทม. และการดูสถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งสามารถขยายผลเปิดรับประเด็นทางสังคมต่าง ๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น มิติสาธารณสุข มิติการศึกษา ความเดือดร้อนรำคาญอื่น ๆ (เช่น จากมลพิษทางเสียง) จากที่ปัจจุบันรับเรื่องร้องเรียนใน 5 ด้าน ได้แก่ น้ำท่วม ขยะ จราจร ความปลอดภัยและทางเท้า นอกเหนือจากการแก้ปัญหาและแจ้งให้ประชาชนรับทราบถึงความคืบหน้าแล้ว การติดตามและการดำเนินการแก้ไขต่างๆ จะถูกใช้เป็นหนึ่งในข้อมูลสำหรับการประเมินผู้อำนวยการเขต และผู้ว่าฯ กทม.ในอนาคตด้วย

ปัจจุบัน สรุปสถิติการแจ้งปัญหาเส้นเลือดฝอยผ่านทราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ทั้งหมดรวม 4,670 เรื่อง รับเรื่อง จำนวน 3,118 เรื่อง ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,489 เรื่อง แก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 63 เรื่อง ประเภทปัญหา ประกอบด้วย จราจร ทางเท้า ความปลอดภัย น้ำท่วม ขยะ เรื่องเสนอแนะ และอื่นๆ โดย 10 อันดับเขตที่แจ้งปัญหาสูงสุด ตามลำดับดังนี้ จตุจักร , ราชเทวี , ประเวศ , สวนหลวง , บางเขน , ห้วยขวาง , ปทุมวัน , ดินแดง , วัฒนา และ บางกะปิ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย.65 เวลา 14.17 น.) ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนรวมถึงหน่วยงานต่างๆ สามารถร่วมรายงานปัญหาที่ได้พบ รวมถึงการรายงานผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผ่านการแอดไลน์เพื่อนชัชชาติได้ที่ https://lin.ee/CoxpWSN หรือเข้าทราฟฟี่ฟองดูว์โดยตรงที่ (https://landing.traffy.in.th?key=teamchadchart ) ซึ่งเมื่อเจอปัญหาของเมืองให้รายงานผ่านไลน์เพื่อนชัชชาติ โดยคลิกที่ “รายงานปัญหาเส้นเลือดฝอย” ระบุรายละเอียดปัญหา ถ่ายรูป ส่งพิกัดแจ้ง ด้วยการพูดคุยกับ Chatbot ข้างต้น ระบบหลังบ้านจะทำการรวบรวมปัญหา จัดทำสถิติ และจัดลำดับความสำคัญ โดยสามารถดูภาพรวมได้ที่ https://share.traffy.in.th/teamchadchart และระบบจะแจ้งกลับเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไข และมีการประมวลในภาพรวมว่าในแต่ละพื้นที่ ว่ามีสถิติการแจ้งเรื่องอะไรบ้าง รอดำเนินการกี่เรื่อง แก้ไขเสร็จแล้วกี่เรื่อง ซึ่งหัวใจของความสำเร็จของระบบนี้ คือ ความร่วมมือของประชาชน ความตั้งใจจริงของภาครัฐในการแก้ปัญหา การพัฒนาให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน เพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีของเราทุกคน