"สันติ"แจงประมูลท่อส่งน้ำอีอีซีถูกต้องตามกฎหมาย

2022-06-02 20:01:11

"สันติ"แจงประมูลท่อส่งน้ำอีอีซีถูกต้องตามกฎหมาย

Advertisement

"สันติ"แจงประมูลโครงการท่อส่งน้ำอีอีซี ถูกต้องตามกฎหมายใช้วิธีคัดเลือกผู้ประมูล

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 65 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ชี้แจงถึงกรณีสมาชิกอภิปรายการประมูลโครงการท่อส่งน้ำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) ว่า กรมธนารักษ์ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างที่ราชพัสดุ ส่วนที่บริษัทใหญ่แพ้การประมูล แต่บริษัทที่ชนะ ตึกไม่ใหญ่เท่า เรื่องศักยภาพการทำงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับตึก แต่ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถในการทำงาน ส่วนที่ไม่ใช้วิธีประมูลทั่วไป เนื่องจากโครงการท่อส่งน้ำ เป็นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธาณะที่มีความสำคัญต่อเศรษกิจของอีอีซี ต้องมีประสิทธิภาพ และเสถียรภภาพในการจ่ายน้ำ กรมธนารักษ์จึงจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทาง และการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน ในการให้เอกชนเข้ามาเช่าบริการท่อส่งน้ำสายหลักภาคตะวันออก โดยกรมธนารักษได้จ้าง ม.เกษตรศาสตร์ ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพืชผลและน้ำ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถเรื่องนี้มาวิเคระห์และศึกษา เรื่องปริมาณน้ำ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนให้รัฐ ซึ่ง ม.เกษตรฯ จึงเสนอแนะแนวทางให้ใช้วิธีคัดเลือกในการหาผู้ร่วมทุน ในการบริหารจัดการโครงการท่อส่งน้ำครั้งนี้ โดยพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างที่ราชพัสดุ กำหนดทำได้ 3 วิธี 1.ประมูลทั่วๆไป 2.การคัดเลือก และ 3.จำเพาะเจาะจง ดังนั้น เมื่อ ม.เกษตรฯ พิจารณาถึงความจำเป็นแล้วจึงให้ใช้วิธีคัดเลือกผู้ประมูล