"พล.อ.ชัยชาญ" แจงงบ กห.ลดลงต่อเนื่อง 4 ปีแล้ว

2022-06-02 20:13:25

"พล.อ.ชัยชาญ" แจงงบ กห.ลดลงต่อเนื่อง 4 ปีแล้ว

Advertisement

"พล.อ.ชัยชาญ" แจงงบ กห.ลดลงต่อเนื่อง 4 ปีแล้ว จัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เท่าที่จำเป็น ยึดระเบียบกฎหมายและความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 65 พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล  รมช.กลาโหม ชี้แจงการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหมว่า  ยึดแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติการของกระทรวง ที่ต้องเตรียมพร้อมกำลังพล ในการปฏิบัติภารกิจ ทุกเหล่าทัพตระหนักถึงศักยภาพทางการเงินการคลังของประเทศและเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ส่วนเครื่องบินขับไล่ มีคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อคัดเลือกแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการ ให้ตรงกับการปฎิบัติภารกิจของกองทัพ เหตุผลในการจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่โจมตีที่ใช้มานานบางเครื่อง 41 ปี ที่จะมีเครื่องที่ปลดประจำการไปเรื่อยเรื่อยจนถึงปี 2574 และแบบมีการคัดเลือกใกล้เคียงกับที่แบบกองทัพใช้อยู่ในปัจจุบัน ส่วนโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับของกองทัพเรือ ซึ่งนายกรัฐมนตรียังให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ยึดกรอบกฎหมาย ผลประโยชน์ของกองทัพและของชาติเป็นสำคัญ มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจะซื้อซึ่งกำหนดคุณสมบัติเป็นการเฉพาะตามของต้องการทางยุทธการ การลาดตระเวนน่านน้ำ คัดเลือกใช้เกณฑ์ราคาและเทคนิคเป็นคะแนน

พล.อ.ชัยชาญ กล่าวต่อว่า กรณีการจัดซื้อเรือดำน้ำ ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการแบบรัฐค่อรัฐ เป็นไปตามกฏหมาย ส่วนกรณีที่ประเทศจีนไม่สามารถจัดหาครึ่งยนตร์ ที่กำหนดไว้ในสัญญา กองทัพเรือไม่ได้นิ่งนอนใจได้ประสานและเชิญผู้แทนบริษัทผู้ผลิตร่วมหาทางออก โดยจะต้องดำเนินไปตามสัญญาและข้อตกลง ในเดือนมิ.ย.นี้ทางบริษัทผู้ผลิตจะจัดส่งเจ้าหน้าที่มาประสานงานกับกองทัพเรือ กองทัพเรือจะยึดถือผลประโยชน์ตามกฏหมายผลประโยชน์ของกองทัพและผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

"สำหรับการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหมนับแต่ปี 2563 จนถึงปี 2566 ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี และปรับลดลงเกือบทุกรายการของแผนงาน ส่วนแนวทางการเตรียมกำลังด้านยุทโธปกรณ์ เตรียมเท่าที่จำเป็น ทุกเหล่าทัพตระหนักถึงศักยภาพทางการเงินการคลังของประเทศและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ก็ยังคงสร้างความพร้อมให้กับกองทัพเพื่อรองรับกับสถานการณ์ตามอำนาจหน้าที่ โดยเน้นซ่อมปรับปรุงยืดอายุการใช้งาน หาใหม่เท่าที่จำเป็น พร้อมกับให้ความสำคัญในการวิจัยพัฒนายุทโธปกรณ์"พล.อ.ชัยชาญ กล่าว
แท็กที่เกี่ยวข้อง