ศึกษาพบ "ผู้แพ้อาหาร" เสี่ยงป่วยโควิด-19 น้อยกว่า

2022-06-02 12:15:05

ศึกษาพบ "ผู้แพ้อาหาร" เสี่ยงป่วยโควิด-19 น้อยกว่า

Advertisement

ลอสแอนเจลิส, 2 มิ.ย. (ซินหัว) — ผลการศึกษาใหม่ที่ได้รับทุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ (NIH) พบผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อาหารมีโอกาสป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) น้อยกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรคภูมิแพ้ดังกล่าว

ผลการศึกษาดังกล่าว ซึ่งเผยแพร่ในวารสารโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันคลินิค (The Journal of Allergy and Clinical Immunology) เมื่อวันพุธ (1 มิ.ย.) ระบุว่าโรคอ้วนและดัชนีมวลกาย (BMI) สูงนั้นเชื่อมโยงกับความเสี่ยงติดโรคโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนั้น ผลการศึกษายังพบว่าเด็กอายุ 12 ปีหรือน้อยกว่ามีแนวโน้มติดเชื้อไวรัสฯ เช่นเดียวกับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ ทว่าร้อยละ 75 ของการติดเชื้อไวรัสฯ ในเด็กจะไม่แสดงอาการ

คณะนักวิจัยกล่าวว่าเด็กเล็กอาจแพร่เชื้อไวรัสฯ ภายในครอบครัวได้มาก เนื่องจากมีอัตราการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการในระดับสูง อาจมีปริมาณเชื้อไวรัสฯ สูง และมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพใกล้ชิดสมาชิกในครอบครัว

ด้านแอนโธนี เฟาซี ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐฯ (NIAID) กล่าวว่าการค้นพบข้างต้นตอกย้ำความสลักสำคัญของการฉีดวัคซีนให้เด็ก และการดำเนินมาตรการสาธารณสุขอื่นๆ เพื่อป้องกันพวกเขาติดเชื้อไวรัสฯ ซึ่งจะเป็นการปกป้องทั้งเด็กและสมาชิกเปราะบางในครอบครัว