"บิ๊กป้อม" ประชุม กบฉ. ปรับลด อ.ยะหริ่ง ออกจากพื้นที่ประกาศฉุกเฉิน

2022-06-02 11:47:21

"บิ๊กป้อม" ประชุม กบฉ. ปรับลด อ.ยะหริ่ง ออกจากพื้นที่ประกาศฉุกเฉิน

Advertisement

"บิ๊กป้อม" ประชุม กบฉ. ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  3 เดือน ปรับลด อ.ยะหริ่ง ออกจากพื้นที่ประกาศฉุกเฉิน 

เมื่อ 2 มิ.ย.65  ที่ห้องประชุม สมช. ทำเนียบรัฐบาล  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน(กบฉ.) โดยที่ประชุมได้รับทราบ กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ห้วง 20 มี.ค.-5พ.ค.65 ซึ่งภาพรวมสถานการณ์การก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ จชต.มีแนวโน้มลดลง ประชาชนในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยดี ประกอบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบ ความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปรับลดพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีแนวโน้มปรับลดพื้นที่ต่อเนื่อง และได้เห็นชอบให้ปรับลดพื้นที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เนื่องจากผ่านเกณฑ์การประเมิน และนำพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 มาบังคับใช้แทน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมทั้งได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศฯฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ จชต. ยกเว้น อ.ศรีสาคร ,อ.สุไหงโก-ลก ,อ.แว้ง ,อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อ.ยะหริ่ง อ.ไม้แก่น ,อแม่ลาน จ.ปัตตานี และ อ.เบตง ,อ.กาบัง จ.ยะลา ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3เดือน ตั้งแต่ 20 มิ.ย.-19 ก.ย.65 (ครั้งที่68) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยังคงประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท และขอบคุณประชาชนในพื้นที่ จชต.ที่มีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือ ร่วมใจ เป็นอย่างดียิ่ง พร้อมทั้งยังได้กำชับ กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า ให้เข้มงวดงานด้านการข่าว และเฝ้าระวังพื้นที่ปรับลด ซึ่งอาจถูกใช้เป็นแหล่งหลบซ่อนและพักพิงของกลุ่มผู้ก่อเหตุ และให้คงบังคับใช้กฎหมาย จริงจัง ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจประชาชน ต่อเนื่อง รวมทั้งให้เตรียมแผนการปรับลดพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม เพื่อรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล ต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง