สภาฯถกร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 66 วันที่ 3

2022-06-02 11:07:44

สภาฯถกร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 66 วันที่ 3

Advertisement

สภาฯถกร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 66 วันที่ 3   ส.ส.เพื่อไทยซัดรัฐบาลบริหารงบล้มเหลว

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 มิ.ย. 65 ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ ครม. เป็นผู้เสนอ วาระแรกในชั้นรับหลักการต่อเป็นวันที่ 3 ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายชวนได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงกรอบระยะเวลาการชี้แจงและการอภิปรายช่วง 2  วันที่ผ่านมาว่า ครม. ใช้เวลาชี้แจงไปแล้ว 4 ชม. 44 นาที ส่วนส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลใช้เวลาอภิปรายไปแล้ว 8 ชม. 7 นาที ขณะที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านใช้เวลาไปแล้ว 15 ชม. 3 นาที ส่วนประธานที่ประชุมใช้เวลา 41 นาที ทำให้ขณะนี้ ครม.และส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเหลือเวลา 9 ชม. 8 นาที ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านเหลือเวลา 6 ชม.56 นาที และประธานที่ประชุมเหลือเวลา 2 ชม. 48 นาที

จากนั้นได้เข้าสู่วาระการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว โดยผู้อภิปรายคนแรกในคือนายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย ที่ได้อภิปรายโจมตีการบริหารงบประมาณของรัฐบาลที่ล้มเหลว