"นิยม"ซัดรัฐบาลจัดงบชาวพุทธสิ้นหวัง

2022-06-01 21:58:11

"นิยม"ซัดรัฐบาลจัดงบชาวพุทธสิ้นหวัง

Advertisement

"นิยม"ซัดรัฐบาลจัดงบชาวพุทธสิ้นหวัง หลัง พศ.ถูกลดทอนปีละกว่าร้อยล้าน ทำให้เกิดปัญหาพระนอกรีต

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 65 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระแรก นายนิยม เวชกามา ส.ส. สกลนคร พรรคเพื่อไทย กล่าวอภิปรายตอนหนึ่ง ในส่วนของงบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าเป็นการจัดงบประมาณที่ชาวพุทธ เรียกว่าเป็นงบสิ้นหวัง โดยจะเห็นได้จากการจัดงบตั้งแต่ปี2562 ที่สำนักพุทธศาสนาได้รับ จำนวน 4,854 ล้านบาท แต่ถูกลดทอน ปีละกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันมีพระภิกษุ และสามเณร จำนวน 250,000 รูปทั่วประเทศ แต่กลับได้งบเพียง 4,000 กว่าล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับงบประมาณของ กระทรวงกลาโหม ที่จะไปซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 ซึ่งต้องใช้งบประมาณกว่า 7 พันล้านบาท ทำให้มองได้ว่า ชีวิตของชาวพุทธ มีแค่นี้หรือและทุกวันนี้ที่เกิดปัญหาพระนอกรีต เนื่องจากปัจจุบัน มีพระวินยาธิการ หรือตำรวจพระเพียง 500 รูปทั้งประเทศ คือจังหวัดละ 5 รูปทำให้ไม่เพียงพอต่อการดูแลพฤติกรรมของพระ

นายนิยม ยังได้ทวงถาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงเรื่องกับการปราบปรามยาเสพติด ที่นายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาว่า ร้อยละ 97 ของประชากรทุกช่วงวัยปราศจากยาเสพติด รัฐบาลสามารถปราบได้จริงหรือมาโกหกกลางสภาฯ  เพราะรมว.ยุติธรรม แถลงว่าสามารถยึดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องคดีเกี่ยวกับยาเสพติดได้ถึง 1,800 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีมาชี้แจง

แท็กที่เกี่ยวข้อง