รมช.กห.ยันให้ความสำคัญแก้ปัญหาจังหวัดขายแดนใต้

2022-06-01 21:11:21

รมช.กห.ยันให้ความสำคัญแก้ปัญหาจังหวัดขายแดนใต้

Advertisement

รมช.กลาโหมยันให้ความสำคัญแก้ปัญหาจังหวัดขายแดนใต้ เน้นพัฒนามากกว่าความมั่นคง เพื่อให้เกิดความสงบสุข

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.  พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล  รมช.กลาโหม ชี้แจงหลังถูกอภิปรายเกี่ยวข้องกับงบประมาณของ กอ.รมน. ในการแก้ปัญหาและดูแลความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า  รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความหลากหลายมิติ เน้นการพัฒนามากกว่าความมั่นคง เพื่อให้เกิดความสงบสุข และงานด้านการข่าวก็เพื่อความปลอดภัยของประขาชนในพื้นที่ การดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อให้หน่วยงานสามารถแจ้งเตือนและเตรียมรับมือเหตุที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังยืนยันว่ารัฐบาลส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะการแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ก่อนหน้านี้ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตความไม่เหมาะสมในการจัดงบประมาณของ กอ.รมน. ในเรื่องการจัดซื้อกล้องวงจรปิด ที่มีการจัดซื้ออย่างต่อเนื่องทุกปี จนทำให้ขณะนี้กล้องวงจรปิดมีเป็นจำนวนมาก แต่ก็พบว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้น กลับมีการถอดกล้องวงจรปิดออกไปก่อนเกิดเหตุ รวมถึงการจัดงบก่อสร้างตลิ่งแถวโกลก ซึ่งมีประมาณกว่า 50 แห่ง นอกจากนี้ยังพบว่ามีการจัดงบด้านการข่าวของ 6 หน่วยงาน จำนวนกว่า 739 ล้านบาท ซึ่งน่าจะเป็นการซ้ำซ้อน จึงรู้สึกเสียดายงบประมาณที่น่าจะนำเงินเหล่านี้ไปแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่ ในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ไม่ใช่จัดงบแบบมองด้านเดียว พร้อมกันนี้ยังตั้งข้อสังเกตกรณีกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวกันแสดงออกในเรื่องอัตลักษณ์ท้องถิ่น แต่กลับถูกมองว่าเป็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดน จึงไม่อยากให้การแก้ปัญหาของรัฐบาลเป็นลักษณะของการทำพินัยกรรมความไม่เป็นธรรมให้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้