ศาล รธน. วินิจฉัย "สำสี รักสุทธี" พ้น ส.ส.

2022-06-01 17:00:28

ศาล รธน. วินิจฉัย  "สำสี รักสุทธี" พ้น ส.ส.

Advertisement

ศาล รธน. ชี้  "สำสี รักสุทธี" พ้น ส.ส. เหตุเคยต้องพิพากษาเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งโดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ 24 มี.ค. 62

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.65   ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายสำลี รักสุทธี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท)  สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(10) จากเหตุเคยต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดมหาสารคาม ในคดีหมายเลขดำที่ อ.4064/2561 คดีหมายเลขแดง ที่ อ.13 4/2562 อันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 24 มี.ค.62 เนื่องจากคดีดังกล่าวมีคำพิพากษาก่อนที่จะมีการสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งนายสาลีย่อมรู้ตัวอยู่แล้วว่ากรณีดังกล่าวเป็นลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่ยังคงลงสมัคร อย่างไรก็ตามเมื่อศาลมีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของนายสาลีสิ้นสุดแล้ว ให้ถือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเป็นวันที่ตำแหน่ง ส.ส.ว่างลง