"ไชยา"ปูดรัฐบาลวางแผน 10 ปีซื้ออาวุธ 4.5 แสนล้านล้าน

2022-06-01 12:10:49

"ไชยา"ปูดรัฐบาลวางแผน 10 ปีซื้ออาวุธ 4.5 แสนล้านล้าน

Advertisement

"ไชยา"ปูดรัฐบาลวางแผนใช้งบซื้ออาวุธกว่า 4.5 แสนล้านล้านบาท ในระยะ 10 ปี 

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.18 ล้านล้านบาท วาระแรก วันที่ 2 นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย อภิปรายด้วยว่า รัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดทำงบประมาณที่สร้างภาระให้ประชาชน โดยเฉพาะแผนการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์กว่า 4.5 แสนล้านล้านบาท ในระยะ 10 ปี นอกจากนั้นยังพบการจัดสรรงบบูรณาการ ที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถวัดความสำเร็จในแต่ละโครงการ ทำให้การทำงานบูรณาการเป็นเพียงคำพูด ขาดการบูรณาการที่แท้จริง ซึ่งเป็นการซ่อนเงื่อนงบประมาณ

“งบลงทุนที่แท้จริงมีเพียง 15.46 เปอร์เซนต์ ต่ำกว่าเป็นจริง ทั้งที่ควรให้เพิ่ม เพื่อเกิดการสร้างงาน กระตุ้นการใช้จ่ายเงิน ในระบบเศรษฐกิจ การจัดทำงบประมาณครั้งนี้ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน แม้รัฐบาลจะประมาณการรายได้จากภาษี 2.49ล้านล้านบาท แต่ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา การจัดเก็บไม่ตรงเป้าหมาย ทำให้รัฐบาลต้องกู้เงินเพื่อชดเชยรายจ่ายที่สูงกว่ารายรับ สร้างภาระงบประมาณที่ต้องตั้งจ่ายคืนรายการชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย ซึ่งมีผลต่อการทำงบประมาณในปีต่อไป ทำให้หนี้สาธารณะสะสมสูงขึ้นทุกปี ทั้งนี้ในปี 2566 ไม่พบการตั้งเงินเพื่อใช้หนี้ แต่หากรัฐบาลขาดเงินสดในมือ และจัดเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้า เชื่อว่าจะใช้วิธีกู้เงินอีก 5หมื่นล้านบาท”นายไชยา กล่าว

นายไชยา อภิปรายด้วยว่าสำหรับงบกลาง ที่ผ่านมาพบว่ามีความผิดปกติ ตรวจสอบไม่ได้ อีกทั้งเหมือนกับใช้เพื่อการเมือง ทั้งนี้ตนฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาฯ ได้รับเรื่องตรวจสอบว่าใช้งบกลางไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้งที่ควรจัดสรรให้เป็นงบปกติของกระทรวง คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)เบื้องต้นพบว่า มีกระบวนการศึกษาจากการหาผลประโยชน์ ตนรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบ  สมัยก่อนคนหาเช้ากินค่ำ แต่ปัจจุบัน หาเช้ากินไม่ถึงค่ำ ดังนั้นการใช้งบเพื่อประโยชน์สูงสุดและเข้าถึงความเดือดร้อนประชาชน มีทางเดียว คือ เลือกเปลี่ยนรัฐบาลง่ายที่สุด เพราะตนและประชาชนทนไม่ได้กับความยากลำบากกับรัฐบาลปัจจุบันหมดเวลาของรัฐบาลลุงตู่แล้ว