เริ่มวันนี้ กทม. ผ่อนปรนเปิดผับบาร์นั่งดื่มได้ถึงเที่ยงคืน

2022-06-01 11:47:31

เริ่มวันนี้  กทม. ผ่อนปรนเปิดผับบาร์นั่งดื่มได้ถึงเที่ยงคืน

Advertisement

เริ่มวันนี้  กทม. ผ่อนปรนเปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ นั่งดื่มได้ถึงเที่ยงคืน  ปฏิบัติตาม COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบประกาศกรุงเทพมหานคร ดังนี้ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้ดำเนินการได้เฉพาะสถานที่ที่ผ่านมาตรฐาน Thai Stop COVID 2Plus และยื่นขออนุญาตกับสำนักงานเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปฏิบัติตาม COVID Free Setting ดังนี้

1) เปิดให้บริการ และ จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 24.00 น.งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด

2) ผู้ประกอบการ หรือผู้ให้บริการ (พนักงาน นักร้อง นักดนตรี บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้น ตรวจ ATK ทุก 7 วัน คัดกรองความเสี่ยงด้วย Thai Save Thai (TST)

3) ผู้ประกอบการ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนของผู้รับบริการ โดยต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้นเท่านั้น และผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention ทั้งนี้ กลุ่ม 608 แนะนำเลี่ยงการเข้ารับบริการ

สถานที่ ที่เปิดดำเนินการได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้แก่ สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ตัดผม ทำเล็บ สัก สปา นวดแผนไทย ยิม ฟิตเนสที่เป็นห้องปรับอากาศ โรงมหรสพ โรงละคร สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบสมุนไพร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.65 เป็นต้นไป